Osasto: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto
Koulutusohjelma: Lavastustaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Laakso, Veera
Työn nimi: Artikulaatioharjoituksia - kuvaelma "Päivän hulluus" eli esiintyjä ja teksti näytteillä tilassa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 70

Tiivistelmä:

Artikulaatioharjoituksia on lopputyöni kirjallinen osio taiteen maisterin tutkintoa varten. Materiaalina kirjallisessa osiossa käytän kuvaelmaa "Päivän hulluus", joka muodosti lopputyöni taiteellisen osion ja oli nähtävillä Koetilassa (Flemingink. 21) 23.-27.4.2003.
Pohdin lopputyössäni tilaan, aikaan ja esittämiseen liittyviä kysymyksiä, erityisesti tilan ja esityksen suhdetta muistiin, kestoon ja pysähtymiseen. Tutkin omasta näkökulmastani lavastustaidetta kuvataiteen ja teatterin rajamaastossa.

Aineisto:
Asiasanat: Lavastustaide, tilataide, esitystaide
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: