Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 2002

Lavastustaiteen  koulutusohjelma