Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 2001

Lavastustaiteen  koulutusohjelma
Jauho Minna:Kukoistavat taiteet