Osasto: LTO
Koulutusohjelma: lavastustaide/ MA
Tekijä: Pylväs Jyrki
Työn nimi: Subjektiivinen mikrohistoria
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni aihe on ammatillisen- ja taiteilijaidentiteetin muovautumisen prosessi. Lopputyö itsessään on vastaavanlaisen prosessin eräs päätepiste. Työ koostuu vuosien 1992-2000 aikana tuottamastani lavastustaiteeseen ja muutamiin muihin asioihin liittyvästä materiaalista.

Aineisto: A3-liuskoja pahviputkessa; valokuvia, luonnoksia, tekstejä, cv ja kuvaluettelo
Asiasanat: lavastustaide, lopputyöt, prosessi
Säilytyspaikka: Lavastustaiteen osasto, kirjasto
Sivumäärä: 20
Salassapitoaika päättyy: