Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 2000

Lavastustaiteen  koulutusohjelma

Pylväs Jyrki: Subjektiivinen mikrohistoria
Skogberg Mari Birgit: D'apres Escher