LILJEBLAD, Sami Erik

TV 1:N TIEDEOHJELMIEN ILME JA GRAAFINEN OHJEISTO

Lopputyö 29.9.1994

Lopputyö sisältää graafisen ilmeen suunnittelun ja toteutuksen TV 1:n tiedeohjelmille. Ohjelmasta käytetään nimeä Edison. Ohjelma profiloidaan tunnusanimaatiolla, jonka kesto on 15 sekuntia ja joka esitetään jokaisen ohjelman alussa. Ohjelma jäsennetään eri kokonaisuuksiin välianimaatioilla, joiden kesto on 4-6 sekuntia. Lisäksi lopputyöhön kuuluu kolme kuvaa, joilla rakennetaan studio ympäristö haastatteluja varten. Graafinen ohjeisto sisältää kirjalliset ohjeet animaatioiden, lavasteiden ja typografian käytöstä. Ohjeisto pyrkii huomioimaan tv-ohjelman valmistukseen liittyvät työvaiheet ja erityispiirteet antaessaan määritelmiä ja rajoituksia.

Graafinen ohjeisto jaetaan kaikille ohjelman valmistuksessa mukana oleville henkilöille ja yrityksille. Näin koetetaan saada ohjelmalle yhtenäinen ilme vaikka sitä tekevätkin monet eri graafikot ja se koostuu useista eri osista. Lopputyön eräänä tavoitteena on sellainen ohjelmailme, että se kestää kulutusta mahdollisimman hyvin.

Animaation keskeinen teema on alkuräjähdys, joka on toteutettu tietokoneanimaationa Alias 5.01-ohjelmalla. Katsoja tutkii alkuräjähdystä, joka symboloi tieteellisiä teorioita. Katsojan ja räjähdyksen välille on rakennettu jännite, akseli, jossa useimmat animaation tapahtumat sijaitsevat. Tältä akselilta poiketaan ainoastaan välianimaatiossa. Välianimaatioita on neljä, mutta niitä tullaan valmistamaan myöhemmin tarpeen tullen lisää. Nykyiset neljä muodostavat osaltaan mallin seuraaville.

Sähköiset lavasteet on tarkoitettu studiokäyttöön, kun halutaan esimerkiksi haastateltaville ohjelman ilmeen mukainen tausta. Lavasteiden käyttöön tarvitaan chromastudio ja sähköinen kuvamuisti.

Ohjelmisto sisältää myös tiedot ohjelmassa käytettävistä teksteistä ja niiden käytöstä eri tilanteissa. Ohjeet on varustettu kuvin.

Graafisen ohjeiston alussa selvitetään ohjelman yleisiä tavoitteita. Siinä määritellään animaatioiden ja muun grafiikan luonne ja tunnelma, jotta ohjeiston käyttö suuntautuisi oikein.

Lopputyön tarkoituksena on perehtyä laajan ohjelmakokonaisuuden ilmeen muokkaamiseen sekä käytännössä että kirjallisesti ohjeita antamalla.

AINEISTO: Tunnusanimaatio, 4 välianimaatiota, 3 sähköistä lavastetta VHS-kaseteilla. Ohjeisto kirjallisena 2 s.
ASIASANAT: animaatio, lavaste, graafinen ohjeisto
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto