LEHTO, Susanna

LASTEN KUVAKIRJA

Lopputyö 15.11.1994

Lopputyöni aihe on lasten kuvakirja. Lopputyö jakaantuu produktioon, jossa on tuotettu lasten kuvakirjan teksti, nelivärikuvitus ja taitto, sekä produktion dokumentointiin.

Produktion fyysisinä tuloksena ovat: satukirjateksti; kuusitoista A3-arkeille tehtyä kuvaa, jotka on toteutettu akvarellitekniikan ja tussiteräpiirustuksen yhdistelminä; tietokonelevyke, jolta voidaan avata QuarkXpress- tietokoneohjelmalla Macintosh-laittein tehty taitto; sekä taittoluonnokset, jotka on tehty tulostamalla tietokoneella tehdyt taitot ja liimaamalla niihin oikeille paikoille värikopiot kuvaoriginaaleista.

Dokumentointiosa käsittelee tekijän työn edetessä pohtimia kysymyksiä ja niiden ratkaisuja täysin henkilökohtaiselta kannalta. Se käsittelee suunnitteluprosessia ideoinnista toteutukseen.

Dokumentointiosassa produktioon liittyvät kysymykset on jaettu tekstiin, kuvaan sekä tekstin ja kuvan yhdistämiseen liittyviin kysymyksiin. Erityisesti paneudutaan tyylin valintaan sekä tekstillisenä että kuvitusteknisenä ratkaisuna sekä lopuksi siihen, onko mahdollista yhdistää kuva ja teksti, jotka tyylillisesti poikkeavat toisistaan. Näitä tyyliin liittyviä käsiteltäviä vastakohtapareja ovat realismi/fantasia, opettavaisuus/omaan ajatteluun kannustaminen, jännitys/turvallisuus, perinteiset/ modernit ratkaisut, tieto/tunteet, viihteellisyys/taiteellisuus, tuttuus/persoonallisuus.

AINEISTO: 16 kuvituskuvaa, tietokonelevyke, jolla kirjan taitto, taittoluonnokset, produktiota dokumentoiva tekstiosuus 10 s.
ASIASANAT: Kuvakirja, kuvitus, satukirja, satu, taitto
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Graafisen suunnittelun laitos