HEINONEN, Inari

HARRASTAJALAVASTAJAN OPAS

Lopputyö 29. 10. 1993

Harrastajalavastajan opas muotoutui 116-sivuiseksi A-4 kokoiseksi monisteeksi, jossa on tekstiä ja selventävää kuvitusta. Oppaan painopiste on käytännön lavastustyön ohella suunnittelutyön vaatimusten esittelyssä - suunnittelutyön, joka usein ratkaisee produktion onnistumisen.

Opas esittelee lavastustyötä muutamin esimerkein piirustusten laatimisesta, korokkeen, kulissin ja fondin rakentamisesta antaen myös pohjustustyön ja pinnoittamisen ohjeita. Harrastajalavastajan opas käsittelee niukemmin produktion valaisemista, kuitenkaan työturvallisuusohjeita unohtamatta. Rekvisiitan, naamioiden ja pukujen valmistamista käsittelevät osat ovat oppaan lyhyimmät luvut, kun taas mainostamista käsittelevä luku on käytännöllisempi ja seikkaperäisempi. Yksityiskohtiin paneutuva luku on myös oppaan alussa oleva pieni katsaus tämän vuosisadan alun kokeellisesta teatterilavastuksesta sekä päätösluku siitä, miten tämän päivän harrastajalavastajat kokevat työnsä.

AINEISTO: 116-sivuinen sidottu moniste
ASIASANAT: harrastajateatterit, lavastus, teatteri, teatteritekniikka
SÄILYTYSPAIKKA: Lavastustaiteen laitoksen kirjasto