LAUKKANEN, Riitta Sisko

HOMO LUDENS (liittyy Aurinkokuva/projektiin, kevät 1993)

Lopputyö 24.11.1994

Lopputyöni taiteellinen osuus on HOMO LUDENS näyttely, jonka pidin Helsingissä galleria Laterna Magicassa 28.6 - 16.7.1994. Tein kokonaisuuden 21 kuvan sarjasta neulareikäkuvia vedostettuina syanotypioiksi, 17 kuvaa kokoon 60x70 cm ja 4 kuvaa kokoon 110x130 cm. Selostan kirjallisessa osassa työskentelyprosessiani ja esitän näyttelyn kuva-aineiston valokuvina.

Syanotypian sininen väri vei minut sadun ja mystisyyden maailmaan. Etsin tekniikalle ja minulle sopivaa ilmaisua. Halusin työstää itsenäisesti näyttelyn. Pohdin omaa lapsuuttani, jonka muistan hyvin aurinkoisena aikana. Erityisesti minua kiinnostivat leikit. Leikkiä on kuvattu melko vähän. Luettuani Johan Huizingan kirjan "Leikkivä ihminen" olin vakuuttunut lopputyöni sisällöllisestä puolesta. Pohdin voiko leikki olla taidetta tai taide leikkiä? Päätin aloittaa leikistä. Elämäni lasten kanssa on pitkälti tarinoita, satuja ja leikkiä. Projisoin omia muistoja lapsiini, vertailin aikaa silloin ja nyt. Rakensimme yhdessä hiekkalinnoja lapsuuteni maisemassa ja kuvasimme. Mielestäni neulanreiän muodostama jälki sopi hyvin syanotypia-tekniikalle, joten käytin rakentamaani neulareikäkameraa kuvauksiin. Ajalla oli oma merkityksensä: itse tapahtumana, menneisyytenä ja kuvan muodostajana. Kuvia ei otettu, vaan ne syntyivät.

Tutkin vanhan, 1840-luvulta peräisin olevan menetelmän, syanotypian soveltuvuutta kuvien vedostamisessa. Kuvasin leikkiä neulanreikäkameralla laakafilmille, 9x12 kokoon. Vedostin mustavalkoiset välikopiot lopullisten kuvien kokoon, joista otin sävyfilmit pinnakkaisperiaatteella syanotypioiden valottamista varten. Valotin lopulliset kuvat itse herkistetyille papereille auringonvalossa. Kehitin kuvat vedessä, jolloin niistä tuli sinisiä. Lopputulos on valokuvan ja grafiikan välimaastossa, jota paperin struktuuri korostaa.

AINEISTO: Kirjallinen selostus prosessin kulusta 42 s., Näyttelytyöt kuvattuna värimateriaalille, 29 kuvaa
ASIASANAT: Valokuva, syanotypia, leikki
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Taidekasvatuksen osasto