LAMPINEN, Kare

MIKKELILLE SATA VUOTTA KOTISEUTURAKKAUTTA JA TAITEELLISEN TYÖN KRIISI

Lopputyö

Mikkelille on taiteellinen lopputyö. Produktio-osana on ollut näyttely Mikkelin taidemuseossa 24.9 - 24.10.1993. Näyttelyn olen valmistanut yhdessä valokuvaaja Olli Jaatisen kanssa.

Mikkelille-näyttely on sata vuotta kestävä prosessi. Olemme lahjoittaneet Mikkelin kaupungille aikakuution, joka avataan keväällä 2093. Aikakuutio oli esillä Mikkelille- näyttelyssä ja siihen saattoi jättää viestinsä tulevaisuuteen. Kaupungin kanssa tekemämme sopimuksen mukaan Mikkeli-näyttely tehdään uudelleen 24.9. - 24.10.2093. Tervetuloa.

Näyttelyn tekivät kanssamme kahden mikkeliläisen koulun kahden luokan oppilaat. He piirsivät näkymiä Mikkelistä, joiden toivoisivat säilyvän. Piirustukset olivat osa Mikkelille-näyttelyä.

Raportissa tutkin Mikkelille-näyttelyä yleisellä ja yksityisellä tasolla. Yleisellä tasolla vertaan Mikkelille- näyttelyä kuvataidemaailmaan ja käsittelen työryhmän taiteilijaroolia. Yksityisellä tasolla kuvaan omaa suhdettani taidemaailmaan. Suhteesta muodostuu raportin herättämä keskeinen kysymys. Eräs vastaus on Mikkelille- näyttely, mutta vastausten etsiminen on jatkuva prosessi.

Mikkelille-näyttely esitellään sanoin ja kuvin. Näyttelyn vastaanottoa valaisevat liitteenä olevat lehtileikkeet.

AINEISTO: Kirjallinen & kuvallinen raportti, 78 s. (mustassa puulaatikossa)
ASIASANAT: Taidemaailma, taiteilijarooli, Mikkelille
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Kuvaamataidon opetuksen laitos