LAGERQVIST, Viveka

AV KÄRLEK TILL BILDEN

Slutarbete 18.2.1994

Avsikten med mitt slutarbete har varit att lära mig mer om den skapande processen genom det praktiska arbetet (målandet) och att nå större målmedvetenhet i arbetet. Målet med den skriftliga delen är att belysa och analysera processen målande - utställning - respons, och dessutom att redogöra för min inställning till förhållandet mellan mitt målande och lärandet. Jag vill i texten berätta om hur min syn på en rollkonflikt har förändrats.

Min utställning var i Konstindustriella högskolan och bestod av 8 oljemålningar, med motiv hämtade ur bl.a. mänskliga organ. Jag har under arbetets gång försökt blicka bakåt och finna "rötterna" till detta motivval. Jag tar också upp teknik, arbetssätt, arbetsrummets och utställningens betydelse, och bakgrunden : Suomi-x gruppen i de förbjupande studierna.

I textdelen ingår bilder av alla målningarna på utställningen och dessutom några som belyser motivutvecklingen. Bilder av de illustrationer i ett Läkarlexikon som inspirerat mig ingår, eftersom jag analyserat deras betydelse för mina målningar. Bilder av ett par skisser finns också med för att belysa processen.

"Av kärlek till bilden" kallar jag detta slutarbete. Det är denna känsla som för mig varit den drivande kraften bakom mitt målande, och också känslan som allt oftare har infunnit sig även i jobbet som lärare. Slutarbetet har för mig varit ett steg i sökandet efter identitet och yrkesroll.

MATERIAL: Utställning med oljemålningar och skriftlig del 30 s.
ÄMNESORD: Målningsprocess, inspiration, rollkonflikt, subjektivt jag
FÖRVARAS: Konstindustriella högskolans bibliotek, avdelningen för konstfostran