29.3.1996
OSASTO: Taidekasvatuksen osasto
LAITOS: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Viherkanto, Marianna Kaarina
TYÖN NIMI: Tunturien sylissä -vaelluskertomus
TYÖN LAJI: Lopputyö

Lopputyöni on kirjalliskuvallinen, erämaavaelluksiini perustuva kertomus Pohjois-Skandinavian tunturiluonnasta ja sen merkityksestä minulle. Vaelluskertomuksena tarina on kuvitteellinen, ajan ja paikan loogisesta jäjestyksestä irroittautunut. Teksti muodostuu kaunokirjallisista pienistä kertomuksista, jotka yhdessä rakentavat kokonaiskuvaa suuren maiseman ja pienen ihmisen kohtaamisesta.

Kertomukseni sisältö jakautuu johdanto-, henkilöhistoria-, valmistautumis- ja loppu-tekstin lisäksi kuuteen pääotsikkoon, joissa kohtaan maiseman eri näkökulmista. Kulkemisesta kertoo kävelemisestä, askeleista, jälkien jättämisestä, poluista - eli siitä miten minä, ihminen, liikun maisemassa, ja miten jalkani kohtaa maanpinnan. Voimat hahmottaa vuoristomaiseman elementtien kokonaisuutta ja nivoutumista toisiinsa: vuorten, jäätiköitten, virtaavien vesien, laaksojen, ilmanliikkeitten ja ajan. Yhdessä nämä elementit luovat ainaisessa liikkeessä ja muutoksentilassa olevan maiseman, voimien vuoropuhelun. Paikkoja nostaa esiin Skandien vuoristosta muutamia kohtia, joilla on ollut minulle erityinen merkitys - vaikeitakaan paikkoja unohtamatta. Hetkiä ovat mm. mielentilat, muuttuva valo, oivallukset, yllätykset. Kosketuksia sisältää muutamia esimerkkejä läheisestä yhteydestäni maahan, tuntemuksista, pienen kasvamisesta suureksi merkityksenantamiseni kautta. Kohtaamisia kertoo pysähdyttävistä tapahtumista - tämä osuus kertomustani liikkuu eniten ajassa ja paikassa, kuvitelmissakin. Kohtaan mm. 10-vuotiaan itseni lapsuusmaisemassani ja ympäristötaiteilija Richard Longin. Kirjassa on kuvituksena laserkopioita mustavalko- ja väripaperikuvistani ja väri-dioistani, jotka olen kuvannut monella eri vaelluksella, sekä muutamia lapsuuden-aikaisia piirustuksiani. Maisemakuvat ovat pysähdyksen hetkiä, suuresta kokonaisuudesta poimimiani osia - niitä, jotka herättivät minussa merkityksiä, koskettivat sielunmaisemaani. Lukijalle ne ovat kuin ikkunoita, kurkistuksia siihen maisemaan josta puhun.

AINEISTO: Kirja, jossa kaunokirjallisen tekstin lisäksi laserkopiokuvitus: 51 kuvaa (alkuperäiset omia mustavalko- ja väripaperi- sekä väridiakuvia, 5 lapsuudenpiirustusta, kartta ja satelliittikuva)
ASIASANAT: luonto, maisema, ympäristöestetiikka