PVM: 30.10.1996
OSASTO: TAIDEKASVATUKSEN OSASTO
KOULUTUSOHJELMA: KUVAAMATAIDON OPETUKSEN KO
TEKIJÄ: KATJA MAARIT TUKIAINEN
TYÖN NIMI: MAALAUSTAITEEN OPINTONI VENETSIAN KUVATAIDEAKATEMIASSA LUKUVUONNA 1994-1995
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ
SIVUMÄÄRÄ: 82

Kerron luovaan taiteelliseen työhön suuntautuneen lopputyöni kirjallisessa osassa tiedollisesta ja kuvataiteellista työskentelyprosessistani naispyhimysteeman parissa Venetsian kuvataideakatemiassa maalaustaiteen linjalla lukuvuonna 1994- 1995. Lopputyöni taiteellinen osa, maalaukset naispyhimysteemasta, olivat esillä Into-galleriassa lokakuussa 1995.

Syvensin maalaustaiteen opintojani Venetsian kuvataideakatemiassa lukuvuonna 1994-1995. Kerron aluksi Venetsian kuvataideakatemiasta, sen opintolinjoista ja pääsykokeista. Kerron taiteellisen työskentelyni lähtökohdista ja sen etenemisestä lukuvuonna. Tutkin katolisen naiskuvan syntyyn vaikuttaneita seikkoja, naispyhimyslegendoja ja naispyhimyksiä esittävää vanhaa katolista taidetta. Kuvaan taiteellista työskentelyäni naispyhimyksiin liittyvän katolisen kuva-aineiston parissa ja työskentelyni etenemistä ja etääntymistä alkuperäisestä teemasta.

Italialaisen kulttuurin, mentaliteetin ja opiskeluolosuhteiden vaikutukset työskentelyyni välittyivät lukijalle lainauksista, jotka olen ottanut lopputyöraporttiini työpäiväkirjoistani. Kerron taiteellisesta työskentelyprosessistani, jossa käsitykseni maalaamisesta ja kuvan tekemisestä muuttuivat ja kysymyksistä ja ongelmista, joita työskennellessäni kohtasin. Kuvallinen työskentelyni alkoi tarinoita ja tuntemuksia kuvittavista maalauksista ja eteni maalauksiin, Joille tarina ja valmiiksi määritelty merkitys eivät olleet oleellisena edellytyksenä. Pohdin kuvallisen työskentelyn ongelmia kuten kuvittamista, tuoreutta ja sarjallisuutta. Kerron ratkaisuistani maalausmateriaalien valinnoissa, ö]jymaalien ja akryylimaalien vaihtamisesta bitumiin eli asvalttiin ja teollisuus- eli kaksikomponenttihartsiin. Kerron opiskelijoiden yhteisnäyttelyistä Italiassa ja oman lopputyönäyttelyni pystyttämisestä. Kerron pyhimysteemaa edeltäneistä maalaustaiteen opinnoista Taideteollisessa korkeakoulussa sekä kuvallisesta työskentelystäni Venetsian kuvataideakatemiassa ennen pyhimysteemaa.

Loppupäätelmissä. vertaan taiteen opetusta ja opiskelua Taideteollisen korkeakoulun ja Venetsian kuvataideakatemian välillä. Pohdin kokemukseni hyödyllisyyttä kuvataiteellisen työskentelyni ja pedagogisten käsitysteni kehittymisen kannalta.

SIVUMÄÄRÄ: 82
AINEISTO: Kirjalliskuvallinen raportti, kuvaliitteitä 27 kpl
ASIASANAT: Venetsian kuvataideakatemia,maalaustaiteen opinnot Italiassa, katoliset naispyhimykset, katolinen naiskuva, naiseus, pyhimyskertomukset.
SÄILYTYSPAIKKA: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Taidekasvatuksen osaston kirjasto