PVM: 8.2.1996
OSASTO: TAIDEKASVATUKSEN OSASTO
TEKIJÄ: PÄIVI TAKALA
TYÖN NIMI: MAALAUKSIA
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ

Lopputyöni muodostuu maalausnäyttelystä ja siihen liittyvästä raportista. Maalaukset olivat esillä16 - 27 . 10 - 1995 galleria Atskissa Taideteollisessa korkeakoulussa. Näyttely muodostui kahdeksasta suuremmasta öjyvarimaalauksesta ja noin kymmenestä pienemmästä ja luonnosmaisesta öjyvärityöstä. Maalasin pääosan näyttelyn maalauksista opiskellessani lukuvuoden 1994-95 Hochschule der Kunstissa Berliinissä.

Raportissa selvennän poikkileikkauksen omaisesti maalauksiini niiden työstövaiheessa vaikuttaneita tekijöitä. Raportti jakautuu rakenteellisesti kolmeen osaan.

Ensimmäisessä osassa käsittelen uuden ympäristön, Berliinin tuoman muutoksen vaikutusta maalausprosessiini.

Toinen osa keskittyy maalausprosessini kuvaamiseen. Pyrin selventämään maalaamisen ajatteluani, suhdettani maalauksiini ja työstämisprosessiini ja syitä maalaamiselleni.

Viimeisessä eli kolmannessa osassa pohdin suhdettani maalauksen traditioon ja tämänhetkiseen kuvataiteen kenttään.

AINEISTO: Maalausnäyttely, muutos ja maalausprosessi
ASIASANAT: Maalausnäyttely, muutos ja maalausprosessi
SÄILYTYSPAIKKA: Taideteollinen korkeakoulu, kirjasto
SIVUMÄÄRÄ: 42