Pvm. 1996
Osasto. Avdelningen för Konstfostran
Koulutusohjelma: Inst. för Bildundervisning
Tekijä: Walin Simons
Työn nimi: PILGRIM - En resa i keramik
Työn laji: Slutarbete

Slutarbetet som kallas PILGRIM utgörs av en utställning med keramikarbeten i installationsform och en skriftlig del. Den konstnärliga delen av slutarbetet presenteras på en utställning vid Galleri INTO 4-9.11 1996 samt i den skriftligra delen med bilder.

I den skriftliga delen försöker jag klargöra lerans uttrycksmöjligheter dels på ett allmänt plan men även på det personliga planet. Av speciellt intresse har lerans förutsättningar att fungera som skulptur- och konstmaterial varit. Jag har även behandlat lerans och keramikens möjligheter att förmedla ett andligt innehåll.

Textdelen ger en bakgrund till lerans betydelse på ett filosofiskt plan bade tidigare och idag. Arbetets första hälft behandlar keramiken dels som ett konsthantverksinriktat material men också som ett medel för skulpturer och konstnärligt uttryck. Det konsthantverksinriktade presenteras med exempel av kärl och det konstinriktade med keramikskulpturer. Kärlen och skulpturerna är indelade i rena och enkla, estetiska, expressive och intellektuella. I detta sammanhang ser jag även på betydelsen av form, material och innehåll i dessa arbeten.

I textens senare del presenterar jag mitt eget arbete; bakgrund, de enskilda delarna i Pilgrim och den konkreta arbetsprocessen. Arbetet har fött tankar om kreativitet, skapande och individualitet som relateras mot tendeserna i dagens samhälle och mitt ställningstagande för en människonära och andlig livsstil.

Som en röd tråd fungerar mina arbetsanteckningar. I övrigt är texten till stora delar baserad på aktuella artiklar ur keramikmagasin samt annan keramik- och konstlitteratur. Bildmaterialet beskriver dels mitt eget keramikarbete men även de olika typer av keramik som presenteras i texten.

Aineisto: Keramikarbeten, skriftlig del med bilder av keramik
Asiasanat: Keramik, keramikkärl, keramikskulptur
Sälytyspaikka Konstindustriellas bibliotek och Avd. för Konstundervisn.
Sivumäärä: 103