1.4.1996
OSASTO: Taidekasvatuksen osasto
LAITOS: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Rantala, Tuija Helinä
TYÖN NIMI: Museopedagoginen yrittäjä
TYÖN LAJI: Lopputyö

Lopputyöni käsitti sarjan museopedagogisia kokeiluja, joita tein kevään 1995 aikana. Pohjustuksen työlleni toteutin tutustumalla kirjalliseen materiaaliin museopedagogisesta tarjonnasta sekä kiertäen Euroopassa museoita kahden kuukauden ajan kesällä 1993. Nämä kokemukset sekä työskentelyni Valtion taidemuseon museopedagogiselle yksikölle ja syventymiskohteenani ollut taidekuvan tarkastelu ja museopedagogiikka loivat pohjan lopputyölleni. Projektissani kehittelin erilaisia lähestymistapoja kuvataiteeseen ja etsin menetelmiä erityisesti nykytaiteen esittelemiseen. Ajatuksenani oli tuoda esille ihmisten tarve ymmärtää kuvataidetta. Kenttätyölläni tarkoituksena oli laajentaa museopedagogiikan tarjontaa ja kokeilla sen mahdollisuuksia käytännössä.

Keskityin työssäni Nykytaiteen museon ARS 95 -näyttelyyn, jossa oli esillä otos tämän hetken kansainvälisestä nykytaiteesta. Tavoitteenani oli tehdä taidetta tunnetuksi ihmisille joilla oli ennakkoluuloja sitä kohtaan. Lähestyin ihmisiä eri roolihahmoissa, kuten museovartijana, saadakseni kontaktin heihin. Museon ulkopuolella liikkumista varten kokosin varta vasten tehtyyn puiseen matkalaukkuun kuvia ja muuta materiaalia ARS 95 -näyttelystä. Näin minun oli mahdollista havainnollisemmin keskustella näyttelystä ja sitä kautta nykytaiteesta yleensä. Työskentelyni tapahtui Ateneumissa ja saadakseni laajemman otoksen, näyttelyn ulkopuolella pääkaupunkiseudulla Riihimäellä ja Satakunnassa.

Avasin niinikään keskustelun ARS 95:stä internetissä ja seurasin sitä kevään 1995 aikana. Tutustuin myös näyttelyssä työskennelleiden vartijoiden siitä kertomiin vaikutelmiin ja kokemuksiin nykytaiteesta. Projektini edetessä varmistuin siitä, että näillä kokeiluissa käyttämilläni keinoilla eli vanhan tutun ja uuden rinnastamisella sekä keskustelutilanteiden järjestämisellä voidaan auttaa tavallisia ihmisiä lähestymään nykytaidetta. Niinikään havaitsin, että aikuiset tuntevat ja osoittavat museopedagogista toimintaa kohtaan selvää kiinnostusta.

AINEISTO: Kirjallinen projektin raportointi 110 sivua, 37 kuvaa
ASIASANAT: Museopedagogiikka, ARS 95, nykytaide, keskustelu, roolit