25.3.1996 OSASTO: Taidekasvatuksen osasto
LAITOS: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Olli, Juha Tapani
TYÖN NIMI: ...my habits WITH THEM BONES...
TYÖN LAJI: Lopputyö

Lopputyöni sisältää Taideteollisen korkeakoulun Galleria Atskissa 4.-15.3. 1996 olleen näyttelyn sekä siihen liittyvän tekstiosan. Tekstiosassa selvitän omaa suhdettani maalaamiseen, maalauksen pintaan, kuvastooni (luihin) ja taiteen kenttään. Käsittelen myös taiteellisen tekemiseni taustoja ja vaikutteita.

Ajattelin luita ensimmäisen kerran lopputyöni aiheeksi syventymiskohteessa syksyllä1992. Ne tuntuivat sekä kuvallisella että ajatuksellisella tasolla !äheisiltä, joten halusin syventyä niihin enemmän. Lopputyöni on suoraa jatkoa syventymiskohteelle.

Lopputyössäni olen pyrkinyt käsittelemään maalaamisen keinoin henkilön suhdetta itseensä, ympäristöönsä ja historiaansa ihmisenä ja henkilönä. Käytän käsitettä henkilö kuvaamaan ihmistä psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Saan paljon innoitusta ja mielikuvia anatomiasta ja fysiologiasta sekä arkeologiasta, joista olen ollut jo pitkään kiinnostunut. Minuun ovat vaikuttaneet myös useat taiteilijat joista Terry Winters kiinnostaa minua eniten. Hänen oma muoto-oppinsa perustuu luonnon suoraan tarkkailuun ja kasvitieteellisiin tutkimuksiin. Lisäksi minuun on vaikuttanut ajan vaikutus pintamateriaaliin.

Nostamalla luut puhtaan deskriptiivisestä, tieteellisestä, merkityksestään metaforiselle tasolle annan niille mahdollisuuden olla myös jotain muuta. Minulle luu edustaa kokonaista ihmistä ja käsittelemällä häntä yksittäisten luiden avulla koen painottavani pienten yksityiskohtien ja itsestäänselvyyksien merkitystä. Olen dokumentoinut lopputyötäni valokuvin ja kirjoittamalla työpäiväkirjaa. Lisäksi olen lukenut aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Sen lisäksi olen käyttänyt tekstiosaa tehdessä hyväksi omaa varhaisempaa tuotantoa aina 8-vuotiaana tehdyistä piirroksista alkaen.

AINEISTO: Maalaukset, tekstiosa
ASIASANAT: maalaaminen, luut, henkilö