Pvm: 1996
Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Latvala-Erkkilä Riitta
Työn nimi: Saksalaiskukista tuppuruusuun. Näkökulmia posliinimaalauksen opettamiseen
Työn laji: Lopputyö

Lopputyössa pohditaan posliinimaalausta taiteena, taidekäsityönä, käsityönä ja harrastuspiirien oppiaineena Suomessa. Posliininmaalausta lähestytään seuraavista näkökulmista: 1. historiallinen 2. asenteita tutkiva, opetuskokoiluihin perustuva ja 3. tulevaisuuteen tähtäävä. 'Historiallinen osuus käsittee posliinimaalauksen historiaa ja perinettä, Veistokoulun ensimmäsen posliini- ja kukkamaalauksen opettajan Fanny Lundahl-Sundbldain elämäntyötä sekä taideteollisuusalan koulutusta Suomessa posliininmaalauksen opetuksen osalta. Historian osuuteen kuuluu myös perinnettä kartoittava kysely. Opetuskokeiluosuudessa kuaillaan ja analysoidaan kaksi opetuskokeilua. Opetuskokeilujen aikana tutkittiin opiskelijoidenasentaitda posliininmaalaukseen ja pyrittiin vaikuttamaan niihin myönteisesti. Opistoasteisille kuvataide- opiskelijoille tarkoitettu opetuskokeilu painottui julkisen tilan työn tekemiseen. Tuleville kuvaatmataidon opettajille tarkoitettu opetuskokeilu painottui työtapojen oppimiseen. Opetuskokeiluilla toivottiin olevan myönteinen vaikutus posliininmaalaukseen sekä opettalmisen että kuvataiteen alueella tulevaisuudessa. Perinnettä kartoittavan kyselyn tulokset jäivät viitteellisiksi. Viitteelliseksi jäi myös tulos posliinimaalaukseen liitettyjen asenteiden muutoksesta. Lopputyön tekijän omat asenteet posliiniamalaukseen muuttuivat realistisemmiksi. Lopputyöstä saatu tieto ja kokemus auttaa tekijää kehittämään posliininmaalauksen opetustaan.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: posliininmaalaus. posliininmaalauksen opetus, julkisen tilan työ
Säilytyspaikka: Taidekasvatuksen osaston kirjasto, Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Sivumäärä: 83