Pvm: 31. 1. 1996
Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Lappalainen Ulla-Maija
Työ nimi: Kuvista, kuulemista - pohdintoja kuulovammaisten kuvaamataidon opetuksesta
Työn laji: Lopputyö

Lopputyön tavoitteena on pohtia kuulovammaisuuden suhdetta kuvaamataidon oppiaineeseen ja selvittää mitä erityistä sisältyy opetukseen ja oppimistapahtumaan. Työn alkuosassa käsitellään kuulovammaisuuteen, koulun toimintaan, kuulovammaisten opetukseen sekä viittomakielen merkitykseenliittyviä osatekijöitä. Aiemman, aiheeseen liittyvän tutkimusmateriaalin ja kirjallisuuden tarkastelulla pyritään valottamaan kuulovammaisten kuvaamataidon opetuksen taustoja.

Eräs tarkastelukohde on visuaalisuuden suhde kuulo- vammaisuuteen; havainnoimisen ja luovuuden yhteydet kuvataidekssvatuksessa sekä moniaistisuus.

Loppuosassa esitelläään opetuskokeilu Espoon kuulovammaisten koulussa ajalla 27.3.-24.4.1995. Opetusryhma koostui peruskoulun 4.-8.-luokan kuuroista sekä huonokuuloisista oppilaista. Opetuksen sisältö puolestaan koostui kolmesta teemasta, jotka kukin liittyvät tiettyyn aistiin: näkö-, haju-, tunto- ja kuuloaistiin. Harjoitustehtävät olivat ko. aistipiirien harjaannuttamistehtäviä kuvataidekasvatuksen viitekehyksessä.

Opetuskokeilussa pyritään saamaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Ovatko kuulovammaiset visuaalisesti harjaantuneita? Mikä on oletetun visuaalisen harjaantuneisuuden vaikutus kuvailmaisussa? Onko moniaistisella harjaannuttamisella erityisasema kuulovammaisten kuvaamataidon opetuksessa?

Aineisto: Kirjallinen raportti ja 28 kuvaa
Asiasanat: Kuulovammaiset, kuvaamataito, kuvataidekasvatus
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Taidekasvatuksen osaston kirjasto
Sivumäärä: 62