Pvm: 30.10.1996
Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: (Syv. aikuisop. linja)
Tekijä: Kykkänen Reija Margit
Työn nimi: Lasin aika ympäristötaiteellinen prosessi Nuutajärven lasikylässä
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni on raportti ympäristötaiteellisesta prosessista, jossa kuvaan keräämistäni jätelaseista tekemieni lasiveistosten valmistumista aikuideasta töiden esillepanoon asti. Työni kokonaisuus muodostuu taiteellisesta osuudesta ja kirjallisesta esityksestä. Kirjallinen osuus on kaksiosainen. Ensimmäinen osa on teoriataustaa työlleni. Koska lopputyöni liittyy ympäristötaiteen kenttään, olen käsitellyt 1960-luvulla Yhdysvalloissa maataiteena alkaneen ympäristötailteen eri alueita, sekä ottanut esille taidesuuntauksen ilmenemismuotoja Suomessa. Työni esittelee lyhyesti myös taiteeseen perustuvaa ympäristökasvatusta ja omaa henkilö- historiaani.

Toisessa osassa kuvaan lopputyöprosessiani. Raportoin seitsemän lasiveistokseni valmistumista alkaen havainnostani Nuutajärvellä: jätelasia on 70-luvulle asti haudattu maahan ja kaytetty täytemaana. Keräämäni jätelasit joutuvat käsissäni kierrätykseen ja lopulta ne saivat taideteoksen' muodon. Lasin keräämisen yhteydessä otan esille ihmisen ja luonnon välisen suhteen.

Teosten valmistumista olen dokumentoinut valokuvin ja päiväkirjamerkinnöin. Lopputyöraportissa on yhteensä 64 valokuvaa, jotka muodostavat oman kuvakerronnan työni sisällä. Taiteellisen osuuden teemaksi syntyi kasvu: kasvu taiteilijana ja taidekasvattajana. Kasvun teema on johtoajatukseni myös kirjallisessa työssäni.

Lopputyöni taiteellinen osuus liittyy kiinteästi Nuutajärven lasikylään: teosteni materiaali on peräisin sieltä, työni valmistuivat lasitehtaan vanhassa hiomossa ja olivat esillä Nuutajärven lasimuseolla syyskuussa 1995. Kirjallisessa osuudessa olen kertonut Nuutajärven historiaa, joka prosessin aikana muuttui kiinnostavaksi.

Aineisto: Kirjallinen osuus ja lopputyönäyttely.
Asiasanat: Kierrätys / Lasi / Ympäristötaide
Säilytyspaikka: Taideteoillisen korkeakoulun kirjasto, Taidekasvatuksen osasto
Sivumäärä: 111