1996
OSASTO: Taidekasvatuksen osasto
LAITOS: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Kopper, Maj
TYÖN NIMI: Paikan henki ja aine - ympäristökokemuksesta tekstiiliin
TYÖN LAJI: Lopputyö

Paikan henki ja aine - ympäristökokemuksesta tekstiiliin näyttely Galleria Atskissa 22.1.-2.2.1996 ja prosessin kuvausraportti.

Lopputyöni tavoitteena oli yhdistää tekstiilisuunnittelijan koulutukseni kuvaamataidon opettajan opintoihin. Valokuvasin kahta ihmisen toiminnan tuloksena syntynyttä paikkaa, hiekkakuoppaa Nummi-Pusulassa ja romupajaa Tikkurilassa. Paikoissa minua kiehtoi rumuuden ja kauneuden dualistinen estetiikka. Tekstiilin ilmaisullinen tavoitteeni oli välittää kokemusta paikkojen materiaalisuudesta, joten päädyin laskostamaan kangasta soveltaen japanilaista shiboritekniikkaa. Eräs tavoitteeni oli tehdä tilaan vapaasti ripustettavia tekstiilejä. Tein kaksi taidetekstiilisarjaa. Hiekkakuopan henkeä edustaa Lentohiekkaa -tekstiilit, jotka on valmistettu valkaisemalla, värjäämällä ja maalaamalla jutia. Romupajan henkeä ilmentää Maakiitäjä -sarja, siinä on käytetty romupajasta löydettyä kuparipeltiä yhdistettynä puuvillaan ja viskoosiin.

Tekstiilit ovat syntyneet luonnostelematta prosessien sisäisten ja ulkoisten intuitionaalisten kysymysten ja vastausten tuloksina. Työtä aloittaessani mielsin paikat erillisinä, mutta prosessin jatkuessa aloin nähdä niitä yhdistävänä tekijänä jatkuvan muuttumisen ja ajan.Molemmat paikat edustavat epäorgaanista luontoa. Elottoman luonnon kohtaamisesta muodostui minulle silta tiedostamattomaan alitajuntaan, mistä kumpusi ihmisen ja luonnon katoavaisuuden teema lopputyöni sisältöön.

AINEISTO: kaksi taidetekstiilisarjaa, prosessin kuvaus raportti, 45 diakuvaa ASIASANAT: ympäristöestetiikka, tekstiilitaiteen ja kuvaamataidon integrointi, värjäys