PVM: 30.3.1996
OSASTO: Taidekasvatuksen osasto
KOULUTUSOHJELMA: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Janhunen, Karlo
TYÖN NIMI: Luovuuden lähteillä
TYÖN LAJI: Lopputyö

Lopputyöni muodostuu kolmesta osasta: tekstistä, jossa käsittelen omaa taide- ja luovuuskäsitystäni, kuvaosuudesta, joka esittelee maalauksiani ja muita teoksia kymmenen vuoden ajalta (1985-1995), sekä videosta, joka koostuu 16-minuuttisesta dokumentista Luovuuden lähteellä -kurssilta, jonka pidin yhdessä tanssinopettaja Raisa Kaipaisen kanssa 24.-26.5.1995, sekä viidestä Iyhyestä musiikkivideosta, joista yksi on oppilastyö.

Tekstissäni olen pyrkinyt hahmottelemaan luovuuskäsitystä, joka pohjautuu mm. hiljentymisen, meditaation, avulla löydettävään "luovaan tilaan", jossa ei ole ajattelua. Ajattelu estää monissa tapauksissa luovuutta tapahtumasta. Käsittelen myös "alkuperäistä taidetta", taiteen alkuperäistä tehtävää esimerkiksi primitiivikansojen keskuudessa. Alunperin kaikki taiteet - arkkitehtuuri, kuvataide, tanssi, laulu, musiikki - ovat palvelleet täysin eri tarkoitusta kuin nykyisin - taide oli suunnattu Jumalille tai Hengelle. Länsimainen kulttuuri on korostanut taiteen yksilökeskeisyyttä. Lisäksi pohdin Iyhyesti mm. Iuovaa opetusta ja taiteidenvälisyyden olemusta kokemusteni valossa.

Kuvaosuuden 100 valokuvaa kuvaavat omaa "luovaa kehitystäni" etupäässä maalausten kautta. Kuviin liittyy Iyhyt kuvateksti. Videon dokumenttiosuus esittelee hieman sitä, kuinka näkemykseni voi toteutua aikuisopetuksessa. Musiikkivideot on pääasiassa TaiK:n Elokuvailmaisun työpajojen harjoitustöitä. Lisäksi mukana on yksi opetuskokeilu (Kruunuhaan yläasteen 8 A 1993).

AINEISTO: Kirja ja video.
ASIASANAT: Luovuus, Taide - alkuperäinen, Taiteidenvälisyys.