Pvm: 15.10.1996
Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Tekijä: Huhtinen Päivi
Työn nimi: KIERRE - valokuvia ja oppimiskokemuksia
Työn laji: Lopputyö

Lopputyössäni KIERRE - valokuvia ja oppimiskokemuksia - vastaan kysymyksiin mitä ja miten opin, kuinka kehityin valokuvaajana. Lopputyöprosessini alkoi itsenäisellä kuvausprojektilla talvella 1994 ja jatkui Göteborgissa Fotohögskolanissa lukuvuoden 1995 - 9ö aikana suorittamillani tehtävillä.

Työni taiteellinen osuus koostuu seitsemästä kuvasarjasta tai -parista, joiden lähtökohtina ovat olleet katutaide, muotokuva, maisema, asetelma ja keho. Kuvat ovat näkyvin osa oppimistulosta, tavoitettani kehittää taiteellista kuvailmaisua ja lisatä tietoja valokuvauksen ilmaisullisista ja teknisistä mahdollisuuksista. Työni kirjallisessa, oppimistani tulkitsevassa osuudessa kertaan kuvien syntyvaiheet, harjoittelen ottamieni kuvien tulkintaa ja pyrin hahmottamaan oppimistani ja kehitystäni valokuvaajana kokonaisuutena. Kuvailen myös Fotohögskolanin opetusmetodia. Tekstiosuuden viimeisessä, kokoavassa vaiheessa tukeudun Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen malliin oppimisprosessin tulkinnassa.

Kehitykseni valokuvaajana eteni näkemääni tallentavasta kuvaamisesta kohti ilmiöitä tulkitsevaa suuntaa. Realistinen kuvaustyyli muuttui pelkistetymmäksi ja monitulkinnalliseksi. Oppimiseeni vaikuttivat oppimisympäristön muutos, kannustava ilmapiiri, intensiivinen opintoihin keskittyminen, saamani ohjaus ja tiivis vuorovaikutus muiden opiskelijoiden kanssa. Tekemällä ja kokeilemalla opin. Valokuvailmaisu ja tekniset valmiuteni kehittyivät ja valokuvataiteen ymmärtäminen kasvoi. Oppimisnäkemykseni jäsentyi omanä toimintani tarkkailun myötä.

Sekä tehtaväkohtaiset oppimisprosessini että lopputyöni kokonaisuutena eteni Kolbin mallin mukaisesti syklinä, konkreettisesta kokemuksesta, vuorovaikutukselliseen pohdintaan ja edelleen abstraktin käsitteellistamisen kautta käytännön taiteelliseen toimintaan. Sanalla KIERRE viittaan oppimisprosessini luonteeseen, jossa korostui prosessin eri vaiheiden toistuminen siten, että heränneet ajatukset ja uusi ymmärrys vaikuttivat aina seuraaviin haasteisiin.

Aineisto: Kirjailinen raportti
Asiasana: valokuvaus, oppimiskokemus, kokemuksellinen oppiminen, Fotohögskolan Göteborg
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Taidekasvatuksen osasto
Ohjaajat: Liisa Piironen ja Tarja Trygg
Sivumäärä: 56 + 5