PVM: 12.3.1996
OSASTO: Taidekasvatuksen osasto
KOULUTUSOHJELMA: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Heiskanen, Eevairene (Eevi)
TYÖN NIMI: Joulusta ja juhlasta, lapsuuden kokemuksesta kankaaksi
TYÖN LAJI: Lopputyö

Lopputyö Joulusta ja juhlasta, lapsuuden kokemuksesta kankaaksi on kuvaus omasta kankaanpainoprojektista, jonka lähtökohtana ovat olleet lapsuuden joulumuistot. Lopputyön tavoitteena oli oman taiteellisen työskentelyn kehittäminen kokemuksellisen oppimisen menetelmää soveltaen. Tärkeä tehtävä lopputyössä oli oppimaan oppimiseni havainnointi. Halusin kokea kokemuksellisen ja taiteellisen oppimisen prosessin, jotta ymmärtäisin ja osaisin ohjata opiskelijoiden prosesseja opettajana.

Prosessin käynnistäjinä toimi valmistautuminen pohjoismaiseen Jul i Norden -seminaariin Norjassa 20.11. - 3.12.1994, jonne kokosin mukaan julekoffertin, matkalaukun, jossa oli oma jouluni. Matkalaukkutyöskentely oli eräänlainen kokemuksellisen oppimisen sovellus, joka innosti jatkamaan aihetta seminaarin jälkeen. Joulun pohtiminen herätti edelleen voimakkaita lapsuuden muistoja ja kiinnostuksen jouluun laajemmalti.

Lopputyön rakenne on kokemuksellisen oppimisen mallin sovellus. Työstin lapsuuden joulumuistoja, jotka olivat mallin välitön omakohtainen kokemus, palauttaen niitä eri tavoin uudelleen mieleen. Pohdiskelin niitä, jonka jälkeen pyrin käsitteellistämään ne kirjoittamalla niitä prosessikirjoituksena. Aktiivinen kokemusten muuntaminen tapahtui, kun aloitin muistojeni luonnostelun painokankaiksi. Pidin työskentelystäni päiväkirjaa.Luonnosten pohjalta toteutin viisi painokangasta, jotka toimivat ikäänkuin omakohtaisten lapsuuden joulukokemusten dokumentteina. Liitin niihin lapsuuden joulun aistikokemuksia, taikinan makua, saunan kirpeyttä... Lopputyönäyttelyni Joulusta ja juhlasta, lapsuuden kokemuksesta kankaaksi oli Into-galleriassa 13.-24.11.1995.

Kokemuksellisen oppimisen menetelmän sisältämät pohdinta ja käsitteellistäminen sekä tiedostettu ymmärtäminen ja kokemuksen muuntaminen prosessin eri vaiheissa tuottivat uutta tietoa toimintatavoistani, omasta persoonastani, tiedoistani, taidoistani ja asenteistani. Prosessini aikana kävin läpi kasvavia oppimisen kehiä, jotka muodostivat yhtenäisen kokonaisvaltaisen oppimisen spiraalin, jota voin hyödyntää tutkivana opettajuutena työssäni.

AINEISTO: Kirjallinen raportti, näyttely Into-galleriassa 13.-24.11.1995
ASIASANAT: Kokemuksellinen oppiminen, joulu, lapsuuden muistot, kankaanpainanta