PVM 23.4.1996
OSASTO: TAIDEKASVATUKSEN OSASTO (TÄYDENNYSKOULUTUS)
TEKIJÄ: HAMARILA HEIKKI
TYÖN NIMI: HAUTA AVARUUDESSA, PUU-TEEMA MUUNNELMINEEN -MAALAUKSIA
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ

Lopputyöni koostuu 10.4 - 15.4.1995 Taideteollisen korkeakoulun Galleria Atskissa esillä olleesta näyttelystä sekä siihen liittyvästä raporttiosuudesta.

Raportissa käsittelen puu-teemaa myyttisenä, historiallisena ja persoonallisena kohteena.

Työprosessin aikana olen tehnyt muistiinpanoja työskentelyyn liittyvistä ajatuksista, tuntemuksista ja oivalluksista. Raporttiosuudessa kuvailen niitä taustoja ja yhteyksiä, joita olen tämän luomistyön aikana kokenut.

Tämä prosessi liittyy samalla elettyyn elämään, lapsuuteen, minuuden kokemukseen, ensimmäisiin muistoihin.

Kirjalliseen osaan liittyy näyttelyn maalauksista otettuja kuvia, joiden tekstit olen kirjoittanut päiväkirjamerkintöinä heti työn valmistuttua. Näissä teksteissä on niitä tuntemuksia, joita olen kokenut maalatessani. Loppuosaan olen koonnut muistiinpanoistani luetteloksi yksittäisiä sanoja, jotka kuvaavat työn aikana mielessäni liikkuneita tunnetiloja ja ajatuksia.

Lopputyöni nimen "Hauta avaruudessa" taustalla, on ajatus jolla on juuret maassa, oksat tavoittavat taivasta. Puu elää omassa ikuisuudessaan ja sillä on yhteys tähtiin ja avaruuteen. Hauta avaruudessa on myös erään näyttelyssä esillä olleen maalauksen nimi.

Sivumäärä: 58