Pvm: 15.10.1996
Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Ekegren Tuija
Työn nimi: Taideteollisuuden ja muotoilun opetus peruskoulun yläasteella ja lukiossa.
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni käsittelee taideteollisuuden ja muotoilun opetusta peruskoulun yläasteella ja lukiossa. Pohdin lähinnäd seuraavia kysymyksiä: Miksi taideteollisuutta ja muotoilua opetetaan yleissivistävässä koulussa? Mikä on kuvaamataidon opetuksen tehtävä taideteollisuuden ja muotoilun opetuksessa? Mitkä ovat opetuksen tavoitteet?, Kuinka asetetut tavoitteet toteutuvat mielekkäästi? Kysymyksiin olen etsinyt vastauksia tutkimaläa taideteollisuuden ja muotoilun kasitteitä ja historiaa, yleisen opetussuunnitelman perusteita, oppilaan kirjoja sekä haastattelemalla kuvaamataidonopettajia ja muotoilijoita.

Keräämäni aineiston perusteelia on syntynyt seuraavanlainen nakökulma taideteollisuuden ja muotoilun opetukseen: Taideteollisuuden ja muotoilun opetuksella voidaan kasvattaa kuluttajien arviointikykyä. Suomessa taideteollisuudella on ollut erityisasema kansakunnan identiteetin muodostumisessa. Kuvaamataidon opetuksen erityistehtävissä taideteollisuuden ja muotoilun opetuksessa on oppilaan visuaalisen ilmaisun kehittäminen. Taideteollisuuden ja muotoilun opetuksen tavoitteet sisältävät visuaalista ja konkreettista havainnointia; luovaa ilmaisua; esteettistä, teknistä, sosiaalista ja ekologista tiedonmuodostusta ja aktiivisuutta sekä kulttuuriperinteen ja nykyajan ilmiöiden tiedostamista. Yhdessä ne tahtäävät arviointikyvyn kehittämiseen. Jotta tavoitteet toteutuisivat, opetuksen tulisi olia monipuolista. Tehtävien tulisi liittyäa oppilaan omaan kokemusmaailmaan. Oppilaalla pitäisi olla mahdollisuus eri materiaalien ja työvälineiden kokeilemiseen. Tuotekehitysprosessi osana opetusta kehittää oppilaan ajattelu- ja arviointikykyä. Keskeisin ongelma taideteollisuuden ja muotoilun käytännän opetuksessa on oppilaiden suunnitelmien toteuttaminen valmilksi tuotteiksi. Kuvaamataidon opetuksen ja koulun muiden oppiaineiden sekä koulun ulkopuolisten tahojen välisellä yhteistyöllä taideteollisuuden ja muotoilun opetusta voidaan monipuolistaa ja valmiiden tuotosten laadullista tasoa parantaa.

Aineisto: Kirjallinen raportti.
Asiasanat: Taideteollisuus ja muotoilu, opetussuunnitelman perusteet, käytännön opetus.