PVM: 1996
OSASTO: TAIDEKASVATUKSEN OSASTO
KOULUTUSOHJELMA: KUVAAMATAIDON OPETUKSEN KOULUTUSOHJELMA
TEKIJÄ: MARI AHO
TYÖN NIMI: KUVASTA TARINA - TARINASTA KUVA, KUVANTEKOPROSESSIN..
TYÖN LAJi: LOPPUTYÖ

Lopputyö on kuvantekoprosessin kuvaus, joka koostuu kirjallisesta ja taiteellisesta osasta. Kirjallisessa osassa tarkkailen kuvantekoprosessiani soveltaen siihen Pirkko Anttilan käsityötuotteen suunnittelu ja valmistusprosessin teoreettista mallia. Valitsin Anttilan mallin, koska prosessit sekä kuvallisessa ilmaisussani että rakkaassa harrastuksessani käsitöissä tuntuivat noudattavan pitkälle tätä mallia. Pirkko Anttilan käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettisesta mallista olen tärkeimmiksi kohdiksi valinnut alkumielikuvan muodostamisen, ratkaisun esittämisen, tuumailun, työn funktioanalyysin ja prosessin seurannan. Kiinteästi Anttilan malliin Iiittyy myös Viktor Papanekin tuotteen funktiokokonaisuuden kuutiomalli.

Lopputyön taiteelliseen osaan kuuluvat kaikki luonnokset ja valmiit työt, jotka syntyivat prosessin tuloksena. Alkumielikuvien herättäjiksi olen valinnut lempitaiteilijoideni taideteoksia, jotka tuntuvat vetävän minua puoleensa niihin kätkeytyneiden tarinoiden tai tunnelmien takia. Luonnosten etenemistä seuraan alkumielikuvasta aina lopulliseen teokseen asti.

Pyrkimykseni on lopputyössäni oppia lisää omasta kuvantekoprosessistani; sen kulku ja rakenne kiinnostavat. Oman kuvantekoprosessini asteittainen avautuminen ja tiedostaminen on auttanut minua myös taistellessani kuvantekemisen vaikeutta vastaan. Myös kyky soveltaa mallia tulevien oppilaideni kuvallisen ilmaisun prosessin eri vaiheiden tunnistamisessa tuntui tärkeältä. Kokemattomana opettajana tuntuu, että erilaisista teorioista on apua etenkin opettamisen aikuvaiheessa. Niihin on hyvä tukeutua, muttei kahliutua.

AINEISTO: Kirjallinen osa, taiteellinenosa (esillä taidekasvatuksen os. 2. - 13.9.1996)
ASIASANAT: Kuvantekoprosessi
SÄILYTYSPAIKKA: TAIK:n kirjasto, taidekasvatuksen os:n kirjasto, alkuperäiset teokset tekijällä