PVM: 1996 OSASTO: Taidekasvatuksen osasto
KOULUTUSOHJELMA: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Aalto Suvi, Kaasinen Satu
TYÖN NIMI: Taidekasvatuksen uudet työskentelymuodot - kuvismaikasta yrittäjäksi
TYÖN LAJI: Lopputyö

Koulu-uudistuksella tarkoitetaan käynnissä olevaa koululainsäädännön uudistusta. Se sisältää yleissivistävää koulutusta koskevan lainsäädännön ja yliopistolakia ja yliopiston voimaanpanoa koskevan lainsäädännön.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus suunnitellaan järjestettäväksi siten, että valtionosuudet eivät enää käytännössä sido kuntien palvelujen järjestämistä. Nämä lait ovat toistaiseksi (21.3.1996) hallituksen esityksen muodossa, ja niiden vaikutuksia esitellään tässä työssä.

Lopputyö esittelee myös kuvaamataidon opettajan asemaa ja niitä vaihtoehtoja, joita hänellä muuttuneessa tilanteessa on. Tässä työssä ehdotetaan yrittäjyyttä kuvaamataidon opettajan uudeksi työskentelymuodoksi. Yrittäjyys työmuotona olisi huomioitava jo koulutusvaiheessa.

Tiedonhankintaan on käytetty haastatteluita, kirjallisuutta, työskentelykokeilua ja opiskelua yrityskurssilla. Työ sisältää myös työkokeiluraportin ja kurssiesittelyn.

AINEISTO: A5-kokoinen kirja 82 s, 13 kpl valokuvia, 1 kpl kaavio
ASIASANAT: Kuvaamataidon opettaja taidekasvattaja koulu-uudistus, yrittäjyys