WIKSTRÖM, Eva

MAALAUKSIA, LOPPUTYÖRAPORTTI

Lopputyö 30. 10. 1993

Lopputyöni käsittää kahdeksasta öljymaalauksesta koostuvan näyttelyn, joka oli esillä Taide- teollisen Korkeakoulun galleria Atskissa helmi-maaliskuun vaihteessa vuonna 1993 sekä maalauksiani kommentoivan kirjallisen osuuden, joka jakaantuu kahteen osaan.

Ensimmäisessä osassa, Siitä mikä on taustalla , kirjaan ajatuksiani, jotka ovat olleet olemassa jo ennen maalauksiani taikka ovat syntyneet maalausprosessin pohjalta, sekä ajatuksia, jotka liittyvät itseeni kokonaisena henkilönä. Tarkoitukseni on herättää kysymyksiä ja ajatuksia, ei esitellä valmiiksi pureskeltuja malleja. Alaotsikolla Maalaamisen luonteesta pohdin yleisesti omaa näkemystäni maalaustaiteesta ja sen tekemisestä. Alaotsikolla Valosta pohditaan valon olemusta maalaustaiteessa henkilökohtaiselta pohjalta. Alaotsikolla Kakseudesta puhun maalauksissani usein ilmenevästä kakseudesta ja pohdin duaalisuudelle annettuja merkityksiä yleensä.

Toisessa osassa kirjaan puhtaasti kuhunkin maalaukseen liittyviä tuntoja ja ajatuksia. Valotan myös tapaani työskennellä. Esittelen tässä osassa maalaukset, jotka olivat merkittäviä työskentelyni etenemiselle kuvallisesti ja sanallisesti.

AINEISTO: kahdeksan öljymaalausta, kirjallinen osa kuvaliitteineen (11 kpl) 73 s.
ASIASANAT: esseet, kuva-analyysi, kuvallinen ilmaisu, maalaustaide, tulkinta
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Taidekasvatuksen osaston kirjasto