WIIKARI, Leena

VAKOOJANA BRITTIKOULUSSA - kokemuksia englantilaisesta kuvaamataidon opetuksesta

Lopputyö 15. 3. 1993

Kuvailen lopputyössäni kuvaamataidon tunteja, joita olen seurannut lontoolaisessa Quintin Kynaston -koulussa kahden lukukauden (syksy -91, kevät -92) ajan, sekä kokemuksiani englantilaisesta kuvaamataidon opetuksesta. Osana lopputyötäni on haastattelu, jonka tein koulussa. Kyselin seitsemänsien luokkien oppilailta ja heidän opettajiltaan käsityksiä kuvaamataidon opetuksen merkityksestä.

Quintin Kynaston -koulu vastaa suomalaista peruskoulun yläastetta ja lukiota. Keskityin seuraamaan kahden seitsemännen luokan kuvaamataidon tunteja. Kuvaamataitoa on seitsemänsillä luokilla viikossa vain yksi tunti, mutta käytännössä opetuksen määrä on suurempi, sillä oppilaat saavat joka viikoksi kuvaamataidon kotitehtävän.

Kuvaamataidon asema oppiaineena on Englannissa melko samanlainen kuin Suomessa, mutta opetusmetodit ovat erilaiset. Englannissa opetus on suureksi osaksi havaintoon perustuvaa. Asioiden kuvaamista harjoitellaan katsomisen kautta, piirtäen mallista. Oman ilmaisun sijasta keskitytään opettelemaan kuvantekemisen keinoja. Vasta ylemmillä luokilla tehtävissä painotetaan oppilaiden omaa luovuutta ja mielikuvitusta. Tällöin oppilailla on aiemman opetuksen ansiosta jo melkoiset tekniset taidot itsensä ilmaisemiseen. Oppilaat vaikuttivat tyytyväisiltä opetukseensa.

Englantilainen kuvaamataidon opetus on kiinnostavassa murrosvaiheessa, sillä parhaillaan valmistellaan ensimmäistä koko valtakunnan kattavaa opetussuunnitelmaa. Nykyisellään opetus vaihtelee runsaasti koulukohtaisesti. Viimeisillä luokilla oppilaat osallistuvat valtakunnalisiin kuvaamataidon kokeisiin.

AINEISTO: kirjallinen tutkielma 82 s.
ASIASANAT: Iso-Britannia, kuvaamataidon opetus, havaintoon perustuva piirtäminen
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Taidekasvatuksen osasto