TAMMIRANTA, Elina

MERKKEJÄ IHMISESTÄ

Lopputyö 15. 3. 1993


0

Lopputyöni koostuu kahdesta osasta, näyttelystä galleria Atskissa 1 - 19. 2. 1993 ja sitä täydentävästä kirjallisesta työstä.

Suurin osa näyttelyni töistä oli croquis-piirustuksia elävästä mallista sumi- tussilla sekä sekatekniikalla. Toteutin työt soveltaen tätä piirtämistapaa omaan ilmaisuuni. Rakensin piirtämistäni hahmoista kokonaisuuksia, joissa tavoittelin liikettä ja jännitettä. Croquis-kokonaisuuksien lisäksi näyttelyssäni oli sekatekniikalla toteutettuja töitä, joissa käsittelin sarjallisesti asennon ja rajauksen avulla pinnalle syntynyttä jännitettä ja pelkistämistä. Merkiksi pelkistäminen oli työskentelyni tärkeimpiä pyrkimyksiä. Etsin piirätmisprosessin avulla käytännön toiminnassa syntyvää tietoa, jota voin hyödyntää taiteellisessa ilmaisussani.

Kirjallinen osuus koostuu yhdeksästä esseestä: Taidosta kertoo osallistumistani Teknillisen korkeakoulun ulkomaisille opiskelijoille järjestämään opintojaksoon, Vahvuus Martin Wedgen installaation herättämistä ajatuksista, Croquis piirtämiseni suuntautumisesta, Kalligrafia sivellinmaalauksesta ja siihen liittyvästä ajatusmaailmasta, Selkä kuvakulman valinnasta, Sarjat sekä Kirjoitus ja kuva työskentelystäni kokonaisuutena, Ohjaus ja oikeanlainen työskentely ohjauksen merkityksestä, yhdeksäs essee näyttelystäni. Kirjalliseen osuuteen sisältyy myös yhdeksän kirjoittamaani runoa, jotka omalta osaltaan liittyvät ilmaisuuni.

AINEISTO: kirjallinen osuus 94 tekstisivua, jossa 32 kuvaa, erillisenä liitteenä diakansio ja videonauha näyttelystä
ASIASANAT: croquis-piirustus, elävän mallin piirustus, maalaustaide, piirustustaide, runot
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto ja Kuvaamataidon opetuksen laitos