STRÖMBERG, Minna

MAAILMANI

Lopputyö 11. 5. 1993

Lopputyöni koostuu kolmesta osuudesta: omasta taiteellisesta työskentelystäni vuodesta 1988 tähän päivään, tekstiosuudesta ja erilaisten oppilasryhmien kanssa työskentelystä. Raporttini on voimakkaasti kuvallinen; katson tehneeni kuvallista tutkimustyötä valokuvatessani, järjestellessäni, ryhmitellessäni omia ja oppilaitteni teoksia kuvakirjamaiseen lopputyöhöni. Lisäksi valotan itseäni, persoonani taustoja pienillä kuvallisilla kertomuksilla ja yhdellä esseellä, joka kertoo työskentelyni tärkeistä lähtökohdista toivosta ja vastuusta ekofilosofisine mietiskelyineen.

Ensimmäisen osuuden, omat teokseni, olen jaotellut ajalliseen järjestykseen. Jos luokittelen teoksiani vallitseviin kuvataiteen sektoreihin, nimittäisin ne käsitetaiteelliseen kokeilevaan kuvanveistoon kuuluviksi.

Oppilastöitä tuon esille hyvin erilaisista tilanteista ja kokoonpanoista. Oppilaitteni teokset olen ryhmitellyt maataiteeseen, bio- ja ruokataiteeseen, luonnonmateriaaleihin, paperiin, kokeilevaan kuvanveistoon ja läsnäoloon. Näiden kahden kuvallisen osuuden yhteisinä tekijöinä voidaan pitää materiaalilähtökohtaista kiinnostusta paperiin, käytettyyn tavaraan, luonnonmateriaan; toisaalta ekologiset menetelmät ja valinnat, ympäristö- ja tilapainotteisuus ja läsnäolokokeilut ilmenevät molemmissa sektoreissa.

Kirjalliset kuvat valottavat tekemisiäni abstraktimmin, palapelimäisinä osioina elämäni vai- heista, tunnetiloista ja ajatuksellisista lähtökohdista. Kaunokirjallinen tyyli valottaa taiteellisen työskentelyn lähtökohtia oivallisesti.

AINEISTO: kuvakirja
ASIASANAT: ekomuotoilu, ekotaide, kokeellinen kuvataide, kuvaamataidon opetus, käsitetaide, luonto, materiaalit, ympäristökasvatus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Kuvaamataidon opetuksen laitos