RÖJ, Maj-Louise

TANKAR - DRÖMMAR - LIV, en bildberättelse om kvinnan i tre ålder

Slutarbete 15. 11. 1993

Slutarbetet beskriver en arbetsprocess, under vilken fjorton (14) akvatintetsningar gjordes.

Den skriftliga delen behandlar teman vilka står som grund för bilderna. Dessa ställdes ut i Konstindustriella högskolan.

MATERIAL: bildbok
ÄMNESORD: bildanalys, konstgrafik
FÖRVARAS: Konstindustriella högskolans bibliotek, Institutionen för konstfostran