RINNE, Petteri

RUOKANI, kahdeksan maistiaista taiteen ja ruoan rajoilta

Lopputyö 14. 11. 1993

RUOKANI-lopputyö on taiteellinen prosessi, jossa hahmotan moniaistisesti ruoan ja taiteen häilyvää rajaa. Olen luonut vuosina 1992 ja 1993 kahdeksan teosta tai teossarjaa, joiden keskeinen elementti on ruoka.

Kirjallinen osuus tukee taiteellisia kokeilujani, muttei ole pelkkä dokumentti. Pyrin luomaan lopputyöstäni sisällöllisesti ja visuaalisesti kokonaistaideteoksen. Lopputyöni pureutuu taide- kasvatukselle merkitykselliseen arjen estetiikkaan. Itsestäänselvyyden ja rutiinin alla piilee merkityksiä. Subjektiivinen ja asosiatiivinen lähestymsitapa elämän ilmiöihin tuottaa yleistettävää tietoa kauneudesta, nautinnosta, elämästä ja kuolemasta.

1. Hylätyt-sarja sisältää yhteistyötä mikrobien kanssa. Ihmisen unohtamat tai pois heittämät ruokalajit ja -aineet saavat uuden merkityksen. Aika määrittää elämän ja kuoleman estetiik- kaa. 2. Lenan lahtaus konkretisoi humaanisuuden rajoja. Katastrofiteurasauton saapuminen sipoolaisen navetan nurkalle muuttaa isännän ja lehmän ystävyyssuhteen lopullisesti rahaksi. 3. "Anna meille..." on teos Nuorten 45. näyttelystä Helsingin taidehallista. Piparkakkutalon symboliikka, sisältö ja muoto saivat kriitikot ristiriitaisiin ajatuksiin. 4. Tarkkana luotaa käsitteiden maailmaa. Sana kuva ja maku hakevat keskinäisiä suhteitaan. 5. Kurpitsaikkuna tilateos joutuu vastaamaan kantilaiseen pyyteettömyyden vaateeseen ja tekee sen leikkien. 6. "Munalla minne?" kysyy yksilönvapautta ja suuntaa yhteiskunnassa, jossa (ravinto)asiantuntijat ovat tottuneet tietämään tarpeesi sinua paremmin. 7. Siemenringit odottavat Kuusiluodolla syöjää, kulinaristia tai esteetikkoa. Jyvistä muodostuneet neljä rinkiä saavat merkityksensä kohtaamisessa. 8. Haukkaa ruokaa -happening testaa taideteorioiden käsityksiä esteettisestä kokemuksesta. Pedagogisessa prosessissa arki muuttuu juhlaksi ja pula ylenpalttisuudeksi.

AINEISTO: kansio 119 s.
ASIASANAT: aistit, arkielämä, estetiikka, gastronomia, havaitseminen, maku, ruoka, symboliikka, taidefilosofia, visualisointi
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Kuvaamataidon opetuksen laitos