REBERS, Laila

EN SUBJEKTIV BERÄTTELSE I SERIEFORM

BASERAD PÅ DOKUMENTÄRT VIDEOMATERIAL

Slutarbete 22. 3. 1993

Mitt arbete behandlar mitt möte med min släkt i forna DDR 1991. Jag har dokumenterat mitt besök med fem timmar videofilm, albumbilder och personliga fotografier. Jag väljer att bearbeta mitt material till serier och kombinera olika element med varandra: videostillbilder, fotografier, teckningar och text. På detta sätt vill jag förmedla de starka personliga känslor och tankar som jag själv upplevt när jag lärde känna släktningar jag aldrig sett förut och konfronterades med avigsidorna av Tysklands förening.

Stillbilderna "kapade" från min video utgör grunden för serier. Stillbilderna är organiserade i serier på fyra gånger femton bilder. Varje stillbildsserie har ett tema och fungerar som manus för de egentliga serierna tillsammans med mina anteckningar. Jag valde stil och teknik beroende på innehållet i berättelsen. Jag har arbetat spontant och subjektivt, men tvivlar inte på att min historia är mindre sann för det.

I min text beskriver jag arbetsprocessen, förarbetet och hur jag löser de problem som uppstår. Jag berättar också om filmingssituationen och lite om de metoder jag haft i tankarna när jag filmat.

Till slut vill jag poägtera att jag med det här arbetet har hittat en ny uttrycksform för mig själv.

MATERIAL: skriftlig arbete
ÄMNESORD: albumbilder, dokumentärvideo, porträtt, serier, släktingar, videostillbilder, videotek- nik, Östtyskland
FÖRVARAS: Konstindustriella högskolans bibliotek, avdelning för konstfostran