POHJAKALLIO, Pirkko

SATA VUOTTA KUVISTA

Lopputyö täydennyskoulutus 30. 9. 1993

Lopputyöni liittyy Taideteollisen korkeakoulun Kuvaamataidon historiaprojektin työhön.

Keskeinen osa lopputyötä on Sata vuotta kuvista -näyttely, joka järjestettiin Helsingin Tuo- miokirkon kryptassa INSEA:n (International Society for Education through Art) Euroopan kongressin yhteydessä elokuussa 1992. Toimin tämän näyttelyprojektin johtajana ja vastasin sen kokonaissuunnittelusta.

Selvitän raportissa näyttelyn sisällön valinnan perusteita ja rakennetta.

Työhöni kuuluu myös julkaisu Images in Time, jossa olin yhtenä toimittajana ja johon kirjoitin esipuheen sekä artikkelin (toim. Laukka, Lähteenaho, Pohjakallio 1992).

Valtaosa näyttelyn aineistosta on peräisin Taideteollisen korkeakoulun Kuvaamataidon historia- arkistosta. Selvitän raportissani myös arkiston kokoamista sekä sen nykyistä rakennetta.

AINEISTO: näyttely SATA VUOTTA KUVISTA Helsingin Tuomiokirkon kryptassa, julkaisu Images in Time, raportti
ASIASANAT: kuvaamataidon historia-arkisto, kuvaamataidon opetuksen historia
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto