NEVANLINNA, Tiina

VAKAVINA AIKOINA - koululaisten piirustuksia toisen maailmansodan ajalta

Lopputyö 22. 3. 1993

Vakavina aikoina -näyttely pidettiin Voipaalan lastenkulttuurikeskuksessa 8. 6. - 31. 7. 1991. Näytteillä oli vuosina 1939 - 44 tehtyjä oppikoululaisten piirustuksia Taideteollisen korkeakoulun kuvaamataidon historia-arkistosta ja ruotsalaisen Folket i Bild -lehden vuonna 1943 järjestämän "Sverge i allvarstider" -piirustuskilpailun töitä Nordiska Museetista Tukholmasta.

Lopputyösuunnitelman mukaisina tavoitteina olivat historia-arkiston aineiston esittely näytte- lyssä esimerkkinä kokoelmien käyttömahdollisuuksista ja harjoitus näyttelyn käytännön toteuttamisessa sekä oheismateriaalin kuten julisteen, luettelon ja näyttelyn esittelytekstin laatimisessa.

Näyttelyn yleisenä tavoitteena oli sota-ajan visuaalisen ajankuvan luominen oppilastöiden sekä muun teksti- ja kuvamateriaalin avulla. Samaa sota-ajan piirustusten kokoelmaa käytettiin myös kahdessa muussa näyttelyssä.

Lopputyöraportissa kuvataan otsikolla Näyttelyn tarina ensin Vakavina aikoina -näyttelyn syntyprosessia, aineiston valintaa ja näyttelyn jäsennystä sekä näihin liittyvää problematiikkaa ja omaa etenemistäni kohti näyttelyn valmistumista mm. hankkimalla tietoa sota-ajan koulunkäynnistä. Raportin liitteenä on otsikolla Sota-ajan piirustustunnilla lyhyt analyysini näyttelyn aineistosta. Aiheet ja oppisisällöt noudattavat 1930-luvun piirustuksenopetuksen järjestelmää. En kuitenkaan käsittele töitä ensisijaisesti kuvaamataidon ainedidaktiikan näkökulmasta vaan yleisemmin. Tyypillisiä aiheita ovat perspektiiviharjoitukset, tyylioppi, ornamentit ja esinesuunnittelutehtävät, asetelmat, maisemat, kasviaiheet, henkilöaiheet, mielikuvitus- ja satuaiheet, uskonnolliset aiheet sekä näissä läpäisevänä aihepiirinä sotaan ja sota-ajan ilmiöihin liittyvät aiheet. Aineistossa näkyy opetussuunnitelman noudattaminen samana vuodesta toiseen, jolloin eri vuosiluokkien oppilastyöt poikkeavat melko vähän toisistaan. Tytöille ja pojille on joko annettu tai he ovat valinneet perinteisten roolien mukaisia aiheita.

AINEISTO: nidottu raporttivihko, välissä Vakavina aikoina -näyttelyn juliste
ASIASANAT: arkisto, kuvaamataidon opetuksen historia, näyttely, sota
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto ja kuvaamataidon opetuksen laitos