NEVA-AHO, Raisa

ATLAS

Lopputyö 15. 3. 1993

Lopputyössäni tutkin piirustuksen ja maalauksen keinoin kantajan ja kannettavan suhdetta.

Lopputyöni ATLAS jakaantuu kahteen osaan: kirjalliseen ja taiteelliseen.

Kirjallinen osuus käsittelee lyhyesti lopputyöhön vaikuttaneita taidehistoriallisia ja mytologisia esimerkkejä sekä raportoi kuvataiteellisen työskentelyn vaiheita. Suurimmat vaikuttajat ovat olleet Michelangelon Orjat ja Sikstuksen kappelin pendentiivihahmot, muinaisen Egyptin Ka-merkin sisältö, taivaankaaren kannattelijat eri aikakausilta ja kulttuureista sekä muinaiset megaliitit. Suomalaisista tekijöistä on huomioitu Hugo Simberg. Mytologisia vaikuttajia ovat olleet Herakleen, Ovidiuksen Metamorfoosien Sisyfoksen ja keskiajan pyhän Kristoforoksen legendat.

Lisäksi pohdin oman kuvataiteellisen työskentelyn ja opetustyön suhdetta vertailukohtana peruskoulu ja sen ulkopuolinen opetus. Hahmottelen myös henkilökohtaisen "ulkoisen kautta sisäiseen" -opetusmetodin alkeita.

Lopputyön taiteellinen osuus koostuu luonnoskirjoista ja näyttelytyöistä. Tekemisprosessi sisälsi kaksi näyttelyä: ensimmäinen toukokuussa 1992 Turussa ja toinen tammikuussa 1992 koulun galleria Atskissa.

Näyttelyt koostuivat "hiilimaalauksista" ja öljyliitupiirustuksista. Koulun galleriassa oli esillä myös luonnoskirjoja. Työskentelymenetelmä perustui mustavalkoiseen ilmaisuun, poikkeuksena luonnoskirjojen akvarellit.

AINEISTO: kirjallinen osuus 29 s. + kopioita ja laserkopioita sisältävä kuvaliite
ASIASANAT: asketismi, atlas, hiili, maalaustaide, monumentaalisuus, mytologia, pendentiivi, sakraalisuus, tektoonisuus, uskonnollinen taide
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Kuvaamataidon opetuksen laitos