LAUKKANEN, Riitta; SAASTAMOINEN, Ritva

AURINKOKUVA-PROJEKTI

Lopputyö 5. 4. 1993

Lopputyömme yhteinen osuus koostuu Valokuva-lehden teemanumerosta ja kirjallisesta osasta, jossa selvitämme lehden aineiston kokoamista ja siihen vaikuttaneita seikkoja. Lehden aineistoa on koottu eri tavoin. Osan artikkeleista olemme kirjoittaneet itse. Osa materiaalista on tuotettu Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen alaisen Annantalon taidekeskuksen kursseilla, jotka pidimme kesällä 1992. Kursseilla kokeiltiin vanhan jalovedostusmenetelmän, syanotypia-tekniikan soveltuvuutta taidekasvatuksen alueella. Käytämme menetelmästä myös aurinkokuva-tekniikan nimitystä. Workshop-osaan on koottu valokuvaopetukseen liittyvää aineistoa eri koulumuodoista.

Lopputyön tavoitteena oli etsiä erilaisia tapoja lähestyä valokuvauksen opettamista. Kuvien tekemisen kautta saatavien kokemusten lisäksi on tärkeää oppia puhumaan kuvista ja tulkitsemaan niiden viestejä, tulla tietoiseksi kuvien tavasta vaikuttaa. Valokuvaopetus ei ole kuvaa- mataidonopettajien ja valokuvauksen opettajien yksinoikeus, sitä voivat käyttää myös muiden aineiden opettajat. Halusimme tämän näkyvän myös lehden sivuilla.

Valokuvataiteelle on viime aikoina ollut ominaista rajojen laajentuminen. Tämä näkyy myös valokuvauksen opettamisessa. Se on nykyisin muutakin kuin mustavalkoisten kuvien vedostamista pimiössä. Halusimme avartaa käsitystä valokuvauksesta. Kuvien tekemiseen käytettäviä menetelmiä ja materiaaleja on mukana rikas valikoima Camera Obscuran keksimisen ajoista sähköiseen kuvankäsittelyyn. Tutkimme itse erityisesti syanotypian eli aurinkokuva-tekniikan käyttömahdollisuuksia taidekasvatuksessa. Esittelemme lehden sivuilla eri koulumuodoissa ja vapaaehtoisessa harrastustoiminnassa toteutettuja eri-ikäisten lasten ja nuorten tekemiä kuvia. Mukana on myös ammattitaiteilijoiden teoksia. Artikkeleissa ja haastatteluissa halusimme saada esiin sekä opettajien että opiskelijoiden näkemyksiä. Halusimme suunnata lehden lapsille ja nuorille itselleen, emme tehdä siitä pelkästään opettajien ohjekirjaa.

AINEISTO: Valokuva-lehti 5/92 ja kirjallinen osuus 95 s.
ASIASANAT: julkaisusuunnittelu, syanotypia eli aurinkokuva-tekniikka, valokuvaopetus, valokuvataide, valokuvatekniikka
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto