KUUSISTO, Kirsi

KUVAKULTTUURIT KOHTAAVAT - ulkoeurooppalaisten kuvakulttuurien opetusmateriaali

Lopputyö 9. 7. 1993

Tämä lopputyö on ulkoeurooppalaisten kuvakulttuurien opetusmateriaalipaketti. Materiaalin on tarkoitus antaa virikkeitä opettajille, jotka haluavat toteuttaa työssään kansainvälisyyskasvatusta. Opetusmateriaali on suunniteltu lukion kurssille, mutta sitä voi soveltaa myös muissa kouluasteissa ja erilaisissa kerhoissa.

Lopputyö koostuu kahdesta osasta. I osassa (OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU) pohditaan aiheenvalintaa ja rajauksia, määritellään materiaalin kannalta keskeisiä käsitteitä, kuten taide ja kuvakulttuuri sekä esitellään kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita. I osaan liittyy myös suppea oppilaskysely oppimateriaalin lähtotason konkretisoimiseksi. II osa (OPETUSMATERIAALI) sisältää ulkoeurooppalaisten kuvakulttuurien opetusmateriaalin, joka on jaettu seitsemään kuvakulttuurikokonaisuuteen: 1) Afrikka, 2) Arabit, 3) Arktiset kansat, 4) Australia ja Oseania, 5) Etelä- ja Kaakkois-Aasia, 6) Itä-Aasia ja 7) Keski- ja Etelä-Amerikka. Jokaisesta kuvakulttuurialueesta käsitellään niiden estetiikkaa ja taidekäsityksiä, myyttejä, ympäristön vaikutusta taiteeseen, rakennettua ja esineympäristöä, ihmisen kuvaamista sekä ihmisen koristautumista.

Ulkoeurooppalaisten kuvakulttuurien opetusmateriaalin tarkoitus on avartaa tietämystä näiden kulttuurien positiivisista saavutuksista, joihin taide olennaisesti kuuluu, ja kylvää näin ymmärryksen siemeniä itselle vieraita kulttuureja kohtaan. Opetusmateriaalin osatavoitteena on näin eri kansojen, rotujen ja ihmisryhmien välisen suvaitsevaisuuden edistäminen. Myös länsimainen taide joutuu opetusmateriaalissa uuteen valoon.

AINEISTO: kansion osat I Opetusmateriaalin suunnittelu ja II Opetusmateriaali 17 + 258 s. oppilas- kyselyn vastausmonisteita, 80 diakuvaa
ASIASANAT: kansainvälisyyskasvatus, kulttuurit, kuvakulttuuri, kuvallinen viestintä, oppi materiaali, ulkoeurooppalainen taide
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto