KUMMUNSALO, Matti

KOULUN TAIDEPÄIVÄN KUVAUS

Lopputyö 18. 11. 1993

Lopputyössä selvitän vaihe vaiheelta prosessin, joka johti laajamittaisen taidetapahtuman syntyyn keväällä 1993 Helsingin I normaalikoulussa, jossa toimin kuvaamataidon lehtorina.

Prosessi käynnistyi, kun aloin kahden peruskoulun yläasteen luokan avulla tutkia sellaisen taiteellisen työskentelyn tuloksellisuutta, jossa lähtökohtana käytetään taideteosta; tässä tapauksessa se oli Picasson Avignonin naiset. Luokat tekivät maalauksen pohjalta naamiot, joista tuli erittäin näyttäviä. Oppilaat eivät kuitenkaan enää olleet kiinnostuneita jatkamaan projektia, joten tarvittiin lisää oppilaita.

Neljän eri oppiaineen opettajan työryhmä neuvotteli asiasta. Se päätti järjestää keväällä 1993 taidepäiväjuhlan, jossa maalaus Avignonin naiset olisi kantava idea. Tässä juhlassa voitaisiin sitten esittää jokin ohjelmanumero kyseisten naamioiden avulla. Juhlaprojekti paisui kevätlukukaudella yhä suuremmaksi päätyen koko päivän kestäväksi taidetapahtumaksi. Aineiden välinen integraatio onnistui yli odotusten: toisia oppiaineita ei käytetty hyväksi, vaan kaikki mukana olleet aineet tunsivat saaneensa uusia virikkeitä.

Lopputyöhön on liitetty dokumentteja oppilaiden tuottamasta kirjallisesta ja kuvallisesta materiaalista sekä sellaista materiaalia, jota on käytetty työskentelyn pohjana. Taidepäivän syntyhistoria havainnollistuu paremmin näytteiden avulla.

Taidepäivä antoi minulle uutta näkökulmaa koulun juhlien tekemiseen sekä uskoa koulu- uudistuksen mukanaan tuomaan aihekokonaisajatteluun.

AINEISTO: juhlan tekemiseen liittyvä materiaali, kirjallinen osuus 56 s.
ASIASANAT: integraatio äidinkielen kanssa, koulujuhlat, opetus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Kuvaamataidon opetuksen laitos