KOKKO, Minna

Rh(A)+

Lopputyö

Lopputyö on suuntautunut taiteelliseen työskentelyyn ja koostuu keväällä 1993 Galleria Atskissa pidetystä Rh(A)+ -näyttelystä sekä näyttelyn kirjallisesta dokumentointi- ja analyysiosasta.

Näyttelyssä ja dokumenttiosassa esitetyt työt kertovat verestä, hajoamisesta ja elämän jatku- misesta. Yhteisenä nimittäjänä kaikille töille on punainen väri.

Kirjallisen osuuden lähtökohtana on: 1) taiteellisen prosessin mieleen palauttaminen 2) kuva- aiheiden alkulähteiden etsiminen sekä 3) valmiin muodon saaneiden kuvien analysointi. Tavoitteena ei ole kattavan kertoituksen luominen kuvissa esiintyvästä väri ja aihesymboliikasta tai arkkityypeistä vaan ensisijaisesti kuvien syntymiseen vaikuttaneiden ajatusten ja intentioiden jäsentäminen ja töiden ilmisisällön ja piilosisällön välisten suhteiden vertailu. Lähdeaineistona on käytetty kauno- ja tietokirjallisuutta, TaiK:n luentoja sekä kuvallisia lähteitä.

Kirjallinen osuus jakaantuu kahteen osaan: kuvien ja työskentelyn taustaa selvittävään alustavaan osaan ja töitä purkaviin esseemuotoisiin teksteihin, joiden alussa on kunkin työn kuva sekä näyttelyripustuksen osana ollut "avainteksti". Töiden syntyyn vaikuttaneet keskeiset kuvalliset lähteet löytyvät lopputyön kuvaliiteosasta.

Kuvien analysointi osoittaa, kuinka kuvantekijä usein myös tiedostamattaan käyttää yleisiä symboleja ja arkkityyppejä.

AINEISTO: taidenäyttely, kirjallinen osuus 49 s.
ASIASANAT: grafiikka, guassimaalaus, kollaasit, punainen, symbolit, taidenäyttelyt, veri