HEIKKILÄ, Kaisu

KUVASTA KUVANTEKEMISEEN

Lopputyö 15. 3. 1993

Lopputyö on prosessinkuvaus, jossa pohdin kuvan merkitystä kuvaamataidon opetuksessa. Luonteenomaista työlle on kysymysten esittäminen. Niillä etsin omaa suhdettani kuvan tekemiseen ja kuvaamataidon opetukseen. Kysymysteni jäsentelyssä olen käyttänyt apuna kirjallisuutta.

Tutkin taidekuvan asemaa ja merkitystä oppilaan oman kuvailmaisun kehittämisessä analysoi- malla taidehistorian opetuksen yhteydessä käytettyjä kuvallisia tehtäviä. Aineistona käytin normaalikoulujen päättöharjoitteluraportteja. Jaottelemalla tehtävät eri luokkiin määrittelin oppilaan ja mallina olleen taidekuvan suhteen. Päädyin jaotteluun, jossa erottelin tehtävät muodon kopioimiseen ja teoksen sisältöä pohtiviin tehtäviin.

Taidekuvan tarkastelussa olen painottanut omien tulkintojen tekemistä rinnakkain oman kuvailmaisun kehittämisen kanssa. Tätä kokeilin tekemällä kuvallisen analyysin Edvard Munchin Sairas lapsi -maalauksesta.

Kuvallisella analyysillani etsin tietoa tehtävien suunnitteluun taidehistorian oppitunneille. Pohdin kuvan muodon ja sisällön välistä suhdetta kuvan ilmaisutaitojen oppimisessa. Ennak- kokäsitykseni kopioinnin pinnallisuudesta murentui tehdessäni maalauksesta jäljennöstä. Kopion tekeminen oli hyvä aloitus omalle kuvalliselle analyysille. Sitä tehdessäni mietin kuvan sisältöä ja sen rakentumista. Tulkintoja tehdessäni olen käyttänyt apuna maalausten yhdistelyä ja vertailua.

Kuvallinen analyysini kiteytyy Omakuva-sarjaan, jossa tapahtuu "uudelleen syntyminen" oman kuvantekemisen merkityksen löytämisessä.

AINEISTO: kirjallinen työ 77 s. 45 kuvaa
ASIASANAT: kuva-analyysi, taidehistorian opetus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Taidekasvatuksen osaston kirjasto