HANNUS, Susanna, KALLIO, Virve

TAITEILIJA NÄKI ENKELIN - taidenäyttely lapsille ja lapsenmielisille

Lopputyö 22. 3. 1993

Lopputyömme runkona on parityönä suunnittelemamme ja kokoamamme ainutkertainen taidenäyttely Etelä-Karjalan taidemuseosa Lappeenrannassa 6.11 - 6.12. 1992. Lopputyöhömme kuuluu lisäksi työprosessin kirjallinen kuvaus sekä näyttelystä kertova videonauha. Taidenäyttely koostui sekä omista produktioistamme että eri taiteilijoiden taideteosten esittelystä. Taidenäyttelyn tavoitteena oli kohderyhmämme 4-8 -vuotiaiden lasten johdatteleminen valikoitujen enkeliaiheisten taideteosten maailmaan ja sitä kautta tuoda lasten tietoisuuteen eräs henkinen ulottuvuus kuvataiteessa. Taidenäyttelyn kokonaisuuden kannalta merkittävä tavoite oli omien produktioidemme avulla elävöittää taidemuseon tiloja tarjotaksemme pienille lapsille elämysten ja kokonaisvaltaisen kokemisen mahdollisuus.

Lopputyömme dokumenttiosuuden muodostaa taidenäyttelyn ja siihen liittyvän työprosessin kuvaus. Kirjallinen osuus on syntynyt pitkälti kuvallisen dokumenttimateriaalin pohjalta. Se sisältää myös näyttelyn tekoprosessin kannalta olennaista, valintoihimme vaikuttanutta taustatietoa enkelimyyteistä ja -symboleista sekä aiheeseen liittyvää tunnelmia luovaa runollista ja kaunokirjallista materiaalia. Pääpaino on kuitenkin koko näyttelyprosessin ja lopputuloksen käytännön ja sisällöllisen tason esittelyssä. Kirjallinen osuus on kaksikielinen suomen- ja ruotsinkielisen tekstin täydentäessä toisiaan.

Taiteilija näki enkelin -videonauha muodostaa oman näkökulman lopputyöhön. Lyhyen video- ohjelman tavoitteena on toimia enkelinäyttelyn tunnelmadokumenttina, joka on oma itsenäinen taidenäyttelyn pohjalta koottu produktionsa.

AINEISTO: kirjallinen osuus 190 s. 135 kuvaa, videonauha
ASIASANAT: enkeli, taidenäyttely lapsille, taidemuseon elävöittäminen
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Kuvaamataidon opetuksen laitos