HAKA-AHO, Eeva Helena

MAISEMAA ETSIMÄSSÄ - maalauksia ja tarinoita maisemasta

Lopputyö 26. 3. 1993

Lopputyöni aiheena on maisema. Käsittelen aihetta taiteellisin menetelmin: maalauksin, valokuvin ja runomuotoisin tarinoin.

Lopputyöni on kaksiosainen; siihen kuuluu maalausnäyttely ja kuvitettu kirjallinen osuus. Maalaukseni olivat esillä Taideteollisen korkeakoulun Galleria Atskissa 15.3.-2.4.1993. Näyttelyyn kuului kahdeksan isoa guassimaalausta maisemasta.

Kirjallinen osuus on puhtaasti kaunokirjallinen koostuen muistiinpanoista maalausmatkoilta vuosina 1990 - 93, sekä fragmentinomaisista ajatuksista, tunteista, havainnoista ja lapsuuden- muistoista. Maalaustekniikkaani kuvailen johdanto-osassa. Tekemäni pienet maalaukset ja valokuvat kulkevat tekstien rinnalla kuin kulkureittinä näyttelyssä olleisiin kuviin. Nämä pienemmät kuvat havainnollistavat niitä maisemia, joissa olen liikkunut, kertoen luonnon muotokielestä ja värimaailmasta. Osittain ne toimivat myös tunnelmien virittäjinä.

Teksteillä ja kuvillani olen halunnut tutkia pientä osaa maisemasta, metsää sisältä käsin, metsän sylistä (kantoja ja risuja), kiviä vedessä ja kallioina, puiden juuria ja oksia karussa maisemassa sekä jäätikköä ja jäätä Islannissa ja Suomenlinnassa.

Tekstiosuuden loppuun olen liittänyt kuvaluettelon ja luettelon kirjallisuudesta, joka on ollut ajatusteni herättäjänä ja innoittajana työskentelyprosessilleni.

AINEISTO: kirjallinen osuus, jossa laser-värikopio kuvitus, kahdeksan guassimaalausta
ASIASANAT: guassimaalaus, havainto, kaunokirjallisuus, kuvataidenäyttelyt, lyriikka, maalaus, maalausprosessi, maisema, mielikuva, valokuvaus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto