AIRAS, Annukka

KIRJAIMISTA, KIRJOITTAMISESTA JA KIRJOITTAMISEN OPETTAMISESTA

Lopputyö 15. 3. 1993

Työn lähtökohtana on ollut halu jäsentää omaa opettajakokemusta kirjoittamisen ja tekstaamisen opettajana. Vuosina 1974-1989 on Taideteollisessa Oppilaitoksessa/Taideteollisessa korkeakoulussa ja Helsingin Työväenopistossa tapahtunut kurssin sisällön painopisteen muutosta. Kokemuksen kautta olen oppinut ymmärtämään, että oleellisin lähtökohta on omien kirjoittajan/kalligrafin taitojen harjoittaminen. Alan muu tietous ja filosofia saavat merkityksensä vasta sen kautta.

Esittelen lopputyössäni lisäksi näyttely-projektin Kirjaimilla koreasti , Voipaalan Lastenkulttuurikeskuksessa kesällä 1992. Yhtenä työryhmän jäsenenä laadin näyttelyyn osaston kirjoituksen opetuksen historiasta ja käytännöstä. Lisäksi laadin näyttelyluettelon, jossa pyrin antamaan taustatietoa näyttelyn eri osa-alueista. Koska alan kirjallisuus on Suomessa vähäistä, on luettelossa myös lisätietoa kirjoittamisesta ja sen oppimisen/opettamisen perusteista.

Nähdäkseni kirjoittamisen opettamisesssa tulee lähteä siitä, että kirjoittamisen prosessi eli kirjoituksen harjoittelun tapa on tärkeämpi kuin lopputulos. Hyvässä kirjoitustapahtumassa vallitsee tasapaino kirjoitusliikkeen ja muodon (malli, tulos) välillä. Tällöin kirjoitusta harjoitellaan "liikkeen logiikan" mukaan, ei pelkästään kopioiden. Kirjoittaminen on kokonaisvaltaista, psyko-fyysistä toimintaa, mikä tulisi huomioida opetuksessa. Käsialakirjoitus on tyyppikirjaimiston muuntelua, eikä mallikirjoituksen tarkoituksena - varsinkaan nykyisen Heiskasen mallin - ole kahlita, vaan saattaa mielekkääseen alkuun kirjoittamisen taidon harjoittaminen. Sujuvan, kauniin, luettavan ja persoonallisen kirjoituksen merkitys ihmisen henkilökohtaisena viestintämuotona ei ole nykyaikanakaan kadonnut. Kirjoittamistapahtuma on päinvastoin monelle kuvantekemisen ja kädentaitojen harjoittamisen alue, johon hänellä on tuntuma. Kirjoittaminen/kalligrafia on yksi tie harjoittamiseen eli jatkuvaan oppimisasenteeseen. Harjoittaminen elämänasenteena on elämää rikastuttava periaate.

AINEISTO: Kirjallinen johdanto-osuus 13 s. näyttelyluettelo 36 s. ja kuvasivuja.
ASIASANAT: Kirjoituksen opetus, kalligrafia, jatkuva taidon harjoittaminen.
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto