KUNTTUNEN, Tarja

AALTOPAHVI - TUHAT JA YKSI TARINAA LAATIKOISTA

Lopputyö 10.5.1994

Lopputyöni aiheena on aaltopahvisen säilytinsarjan suunnittelu toimistoon ja kotitoimistoon. Tavoitteenani on lisätä aaltopahvin arvostusta. Työni on myös kannanotto teollisen muotoilijan työnkuvaan. Teollisen muotoilijan tulee työssään ottaa enemmän huomioon suunnitellun tuotteen vaikutukset ekologiseen tasapainoon. Lopputyöni tavoitteena ei ollut pelkästään yhden tuotteen tai tuotesarjan suunnittelu, vaan kokonaisen tuotekonseptin luominen ja kasvavan ja kehittyvän liiketoiminnan aloittaminen.

Työni on jakautunut neljään osa-alueeseen: kannanottoon muotoilun ekologiasta, tutkimusosaan aaltopahvin valmistuksesta, omaan produktio-osaan ja yrityksen perustamisosaan.

AINEISTO: Kirjallinen työ 49 s., 17 värivalokuvaa, 17 mallia
ASIASANAT: Aaltopahvi, muotoilu, ekologia, tuotekehitystyö
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, TMU