KUISMA, Kristiina

NAISTENKAUPUNKI

Lopputyö 21.4.1994

Naistenkaupunki on valokuvakertomus suomalaisen kotiäidin arjesta. Kokonaisuus rakentuu kahdesta osasta: osallistuvista henkilökuvista sekä lähiökotien ikkunoista kuvatuista maisemista. Naistenkaupunki on kuvattu Helsingin Vuosaareen rakennetussa Meri-Rastilan kaupunginosassa touko kuussa 1992 - tammikuussa 1993. Työ on osa Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluviraston tilaustyötä. Naistenkaupunki esittää näkemykseni asumisesta, arkkitehtuurista ja kotiäitien arjesta 1990-luvun suomalaislähiöissä.

Loppuraportissani tarkastelen dokumentaristisen valokuvauksen tyylejä eri aikakausina. Vahvimpina esiin nousevat 1930-luvulla Yhdysvalloissa toteutettu FSA-projekti sekä poliittisesti vaikuttamaan pyrkinyt dokumentarismi Suomessa 1960-70-luvuilla. 1980-luvulta alkaen nk. uusdokumentaristit ovat monin tavoin testanneet taiteessa valokuvan ominaisuuksia todellisuutta tallentavana mediumina.

AINEISTO: kirjallinen raportti 96 s., valokuvanäyttely
ASIASANAT: dokumentaristinen valokuvaus, asuminen, kotiäidit
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto