KORTELAINEN, Jaana

KAUPUNGIN JA MEREN RAJALLA

Lopputyö

Lopputyöni käsittelee kävelemisen idean soveltamista henkilökohtaiseen ympäristön tutkimiseen. Samalla se on raportti parivuotisesta prosessista, mikä alkoi näyttelynä Taideteollisessa Korkeakoulussa kesällä 1991. Tuolloin paikkana oli kuvaamataidon opetuksen osaston luokkahuone. "These boots are made for walking" oli tila - aika - näyttely, joka kehittyi ajallisesti luokkahuoneeseen kävelyn aikana lähetettyjen viestieni mukaan. Matkan kohteena olivat lapsuuteni asuinpaikat.

Työni varsinainen osuus kuvaa niin ikään kävelemistä. Tällä kertaa kohteena oli kaupunkiympäristö, nykyinen asuinpaikkani, Helsinki. "Kaupungin ja meren rajalla" on kävelyteos, joka opastaa Helsingistä rajaamani ja kävelemäni reitin kulkemiseen. Olen valmistanut aiheesta kävelykartan: teemana on kävely merenrantaviivaa pitkin Vanhastakaupungista Pikku Huopalahteen. Kokonaisuus on jaettu 47 karttakorttiin, joista olen koonnut neljä erilaista matkaa. Kortit sisältävät karttainformaation lisäksi historiallis-luonnontieteellisiä yksityiskohtia ja niiden tarkoituksena on luonnehtia reitin varrella näkyvää kaupunkiympäristöä.

Kirjallinen osuus puolestaan käsittelee kävelemistä muun muassa fysiologisena ja henkisenä tilana. Kävelemiseen liittyen erilaiset polut ja reitit ovat eräänä tekstini aiheena. Tekstiosuus sivuaa myös kaupunkisuunnittelua; valitsemaani tutkimuskohteeseen, rantaviivaan, tiivistyy ajatus kaupungin ja luonnon rinnakkaiselosta. Koska kävelyteokseni liittyy ympäristötaiteen perinteeseen, olen selvittänyt alan syntyyn liittyviä tekijöitä sekä pohtinut taiteilijan ja hänen ympäristönsä välistä suhdetta.

Dokumentoin kävelyni ottamalla 10 x 7 cm värivalokuvia kulkemistani rantaviiva-alueista. Materiaalista olen koonnut neljä kuvakalenteria, yhden kustakin matkasta. Yhdessä kävelykartan kanssa ne kertovat matkastani siitä mahdollisesti kiinnostuneille kulkijoille.

AINEISTO: Kirjallinen osuus 125 s., kävelykartta sekä valokuvadokumentaatio.
ASIASANAT: Kävely, ympäristötaide, kaupunki, luonto
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Taidekasvatuksen osasto