KOHO, Seppo

HELSINGIN YLIOPISTON OPISKELIJAKIRJASTON LAAJENNUS

Lopputyö 2.12.1994

Lopputyön tavoitteena oli suunnitella toimiva lisärakennus kirjastolle, järjestellä uudelleen vanhat tilat sekä tehdä niihin toimivat sisustusratkaisut.

Päätavoitteena oli koota tilat yhden lainaamon ympärille ja lisätä ne tilat, jotka nykyaikainen kirjasto tarvitsee toimiakseen. Työhön kuului myös tontin piha-alueen suunnittelu. Kirjaston henkilökunta oli tiiviissä yhteistyössä kanssani koko suunnitteluprosessin ajan, toimittaen materiaalia ja mielipiteitä.

Lopullinen suunnitelma käsittää pääpiirteissään jalustalle nostetun lasikuution, jonka sisätiloja on jäsennelty laatikkomaisilla kappaleilla tarpeiden mukaan. Kirjallisessa osassa käsitellään kirjastolaitoksen historiaa aina antiikin ajoista lähtien, erityisesti opiskelijakirjaston historia ja sen eri rakennukset ovat keskeisellä sijalla. Nykyisen opiskelijakirjaston toiminta- ajatus ja ongelmien analysointi johtavat lopullisen rakennussuunnitelman kirjalliseen raportointiin.

Lopullinen materiaali käsittää "skissikirjan", johon on kerätty koko prosessin aikana syntyneet luonnokset ja tiedot eri lähteistä, sekä kirjallisen osuuden, 12 planssia ja 2 pienoismallia ja diasarjan.

AINEISTO: Skissikirja, kirjallinen osa, 12 planssia piirustuksia, 2 pienoismallia, diasarja. ASIASANAT: Kirjasto
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun laitos